Vložit práci

Obecné zásady spojené s pracovními nabídkami

Zásady spojené s pracovními nabídkami uveřejňovanými prostřednictvím společnosti Indeed jsou určeny k regulaci obsahu, který se zobrazuje v našem vyhledávači. Usilujeme o to, aby hledání práce na našich stránkách bylo pro uživatele co nejpříjemnější. Právě proto vznikly i tyto zásady.

Zásady komunikace

Pro zprávy zasílané přes Indeed by obecně měla platit stejná pravidla jako pro pracovní nabídky. Z toho vyplývá, že tyto zprávy nesmíte zneužívat k obcházení směrnic pro kvalitu pracovních nabídek. Při komunikaci s kandidáty mějte na paměti následující pravidla:

Prezentujte konkrétní a relevantní pracovní nabídky.

Nepředkládejte kandidátům seznam volných pracovních pozic, kterým by se museli probírat. Při komunikaci nabízenou pozici jasně definujte a oslovujte pouze relevantní kandidáty. Vaše pracovní nabídka by měla odpovídat zkušenostem a dosavadní kariéře kandidáta.

Připojte i podrobné informace o pracovní nabídce a potřebné identifikační údaje o vás či vaší společnosti.

Vaše zpráva by měla obsahovat název pracovní pozice, lokalitu pracoviště, požadavky na uchazeče a strukturu finančního ohodnocení. Pokud vaše zpráva obsahuje odkaz, měl by kandidáty přesměrovat přímo na informace o pracovní nabídce. Nezapomeňte uvést název a adresu vaší společnosti a své jméno i titul. Pokud je to možné, používejte firemní e-mailovou adresu.

Dbejte na pravidla ochrany soukromí kandidáta.

Od kandidátů požadujte pouze minimum informací potřebné pro účely náboru. Během náboru a komunikace na Indeed dbejte na ochranu soukromí kandidátů.

Zásady odpovědí na nabídky

Transparentnost a přístupnost

Proces odpovídání na nabídky musí být transparentní a jednoduchý. Odpovědi uchazečů nesmí být zneužívány pouze k rozšiřování náborové databáze. Odpovědi musí být využity v návaznosti na konkrétní uveřejněnou nabídkou. Popis pracovního místa musí obsahovat jasné informace o vztahu mezi osobou, která pracovní nabídku uveřejňuje, a konečným zaměstnavatelem, a to zvlášť v případech, kdy jsou do procesu zapojeni náboráři třetích stran.

Ochrana soukromí

S osobními údaji uchazeče shromažďovanými během výběrového řízení nakládejte v rámci vaší společnosti obezřetně a nikdy je neposkytujte třetím stranám.

Zásady týkající se diskriminace

Indeed věří, že by se uchazeči o pracovní místo měli hodnotit podle faktorů, které přímo souvisí s jejich schopností odvádět kvalitní práci. Pracovní uchazeči by neměli být vylučováni z náborového procesu na základě vlastností, které nemají vliv na výkon jejich práce nebo na úspěch jejich zaměstnavatele. Pokud pracovní nabídka tyto zásady nesplňuje, Indeed ji smaže.

Právní zásady

Indeed nepovoluje pracovní příležitosti, které porušují jakékoli platné zákonné normy, ani nabídky práce, při kterých je případný zaměstnanec nucen porušovat jakékoli zákonné normy.

Zásady týkající se zneužívání platformy

Indeed nepovoluje vývoj obsahu nebo systémů, jejichž účelem je manipulace s hodnocením pracovních nabídek na naší platformě nebo obcházení systémů kvality vyhledávání. Určité druhy nevhodného chování ovlivňují viditelnost obsahu na našich stránkách. Patří mezi ně například opakované zveřejňování té samé pozice nebo zveřejňování pozice v jiné lokalitě, než kde je ve skutečnosti nabízena.

*Prohlášení*

Pracovní pozice, které nevyhovují zásadám kvality Indeed, mohou být podrobeny kontrole a mohou u nich být vyžadovány další informace od společnosti nabízející zaměstnání. Nabídky, které se ukážou jako zavádějící, poškozují uchazeče o zaměstnání nebo pravděpodobně nepředstavují „skutečnou“ pracovní pozici, mohou být úplně odstraněny z vyhledávače. Vezměte prosím na vědomí, že Indeed může odmítnout nebo smazat jakoukoli nabídku práce a může deaktivovat účet jakékoli společnosti, a to bez udání jakéhokoli důvodu. Nejsme schopni udávat každý důvod pro smazání určitých nabídek a společností. Vždy si také vyhrazujeme právo smazat jakoukoli pracovní pozici, organickou či sponzorovanou, pokud uznáme, že je to v našem zájmu nebo v zájmu našich uživatelů.Byl pro vás tento článek užitečný?
Používá technologie Zendesk