Vložit práci

Psaní efektivní nabídky práce

Použítí vhodného a přívětivého popisu je jednou z nejlepších cest jak zvýšit viditelnost vámi nabízené pozice pro kvalitní uchazeče. S ohledem na to, že Indeed je webový vyhledávač, efektivní pojmenování pracovního místa a podrobný popis pomohou lépe propojit vaší pracovní nabídku s klíčovými slovy, které uchazeči o práci hledají, což v konečném důsledku povede ke zvýšení počtu kvalitních uchazečů o vaší práci.

Psaní efektivního pojmenování pracovního místa:

  • Efektivity dosáhnete stručností a přesností
  • Popište typ práce který bude uchazeč vykonávat. Pakliže hledáte někoho se zkušenostmi z určitého odvětví, specifikovat toto odvětví vám může přinést více kvalifikovaných uchazečů. Například “ Prodejce ve farmacii” je vhodnější než pouze “Prodejce”
  • Specifikujte požadovanou úrověň zkušeností. Například “entry-level účetní”

Je vhodné vyhnout se následujícímu:

  • Zaměnit popis pozice za pojmenování
  • Použití interních akronymů, referenčních čísel a abreaviací, které nemusí být uchazeči o práci srozumitelné
  • Použití vykřičníků a dalších speciální znaků

Psaní efektivního popisu:

Popis pracovního místa by měl být dostatečne detailní aby umožnil uchazečům se správně rozhodnout, zda jsou pro danou pozici dostatečně kvalifikovaní. Dále by měl uchazeče seznámit s důležitými detaily ohledně společnosti - její kulturou a benefity, které poskytuje svým zaměstnancům.

Efektivní popis obvykle zodpovídá následující otázky:

O jakou pozici se jedná a u jaké společnosti?

  • Použijte relevantní klíčová slova a termíny k popisu úloh a činností, za které bude zaměstnanec zodpovědný
  • Nechte uchazeče nahlédnout do nitra vaší organizace a její kultury

Jsem pro danou pozici dostatečně kvalifikovaný?

  • Specifikujte požadavky na vzdělání a certifikace
  • Uveďte požadovanou úroveň zkušeností

Chcete se dozvědět více? Podívejte se na: 10 Tips For Crafting Top-Notch Job Content

 Byl pro vás tento článek užitečný?
Používá technologie Zendesk