Vložit práci

Pravidla pro portály s pracovními nabídkami

Cílem Indeed je co nejrychleji a přímo spojovat uchazeče o pracovní místa se skutečnými pracovními nabídkami, o které mají zájem.  Tato pravidla mohou zajistit, aby uchazeči o pracovní místa, měli na Indeed zkušenost, která je vezme přímo a ihned ke skutečným pracovním nabídkám, a skutečným žádostem o pracovní místa bez náročných úvah a nepotřebných informací.  Toto zveřejnění je určeno jako důležité ilustrační příklady a není úplné.

Pokyny pro pracovní nabídky

 • Zahrnujte pouze placené aktuální pracovní nabídky, které na váš portál s pracovními nabídkami zveřejnili přímo oprávnění zástupci společnosti
 • Zahrnujte úplná data o pracovní nabídce včetně názvu společnosti, místa, názvu pracovní pozice a úplného popis pracovní nabídky
 • Jakmile bude inzerát na stránkách, pak by měli mít uchazeči o pracovní místo možnost ho vidět, aniž by se museli přihlásit nebo zaregistrovat
 • Za podání žádosti o pracovní místo by neměl být žádný poplatek
 • Podání vlastní žádosti by mělo být jednoduché a povinná pole by měla být omezena pouze na absolutně nezbytné informace
 • Podání žádosti by mělo proběhnout přímo na Portálu s pracovními nabídkami a uchazeči o pracovní místa by neměli být přesměrováni na žádné jiné webové stránky

Pokyny pro stránky

 • Soukromí uchazečů o pracovní místa a osobní informace by měly být chráněny a použity pouze v souvislosti s hledáním pracovního místa nebo podáním žádosti
 • Nebudou zahrnuty stránky, které nabízí zveřejnění zdarma, ani stránky, které „prochází“ nebo přerozdělují pracovní nabídky z ostatní stránek
 • Vaše stránky by měly obsahovat zřetelnou kontaktní stránku s fyzickou adresu a nesmí obsahovat nadměrnou nebo podvodnou reklamu
 • Jakékoliv reklamy by měly být nerušivé a neměly by uchazeče o pracovní místo rušit od popisu a podání žádosti
 • Vaše stránky musí také ukázat příslušnou úroveň organické návštěvnosti související s počtem pracovní nabídky
 • Indeed musí mít flexibilitu chránit uchazeče o pracovní místa před zveřejněními pracovních nabídek, které nejsou skutečné, jsou neúplné nebo vyžadují nepotřebné informace.  Pokud Indeed uvidí, že jakýkoliv portál s pracovními nabídkami nerozumí tomuto cíli, na základě výše a níže uvedeného

vlastního uvážení Indeed, pak musí Indeed odstranit tyto pracovní nabídky z portálu s pracovními nabídkami nebo odstranit portál s pracovními nabídkami, aby chránil uchazeče o pracovní místa.  Zahrnutím svých pracovních nabídek tomu portál s pracovními nabídkami rozumí a souhlasí s tím.  Indeed si specificky vyhrazuje právo ze svých stránek odstranit jakékoliv pracovní nabídky, které nesplňují tyto podmínky nebo mají za následek nadměrné stížnosti uživatelů nebo spam. Zahrnutí pracovních nabídek z vašich stránek v jakékoliv době nezaručuje jejich zahrnutí v jiné době.  Vezměte prosím na vědomí, že Indeed již v současné době nepřijímá požadavky nových Portálů s pracovními nabídkami, aby byl jejich obsah dostupný v našich výsledcích hledání na stránkách v USA.Byl pro vás tento článek užitečný?
Používá technologie Zendesk