Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Προϋπολογισμός Χορηγούμενων Θέσεων Εργασίας

Με το Indeed, πληρώνετε μόνο όταν οι υποψήφιοι επιλέγουν τους συνδέσμους των θέσεων εργασίας σας. Όταν χορηγείτε μια θέση εργασίας στο Indeed, μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ δύο είδη προϋπολογισμού: Απλός και Προηγμένος.

Κατηγορία

Απλός προϋπολογισμός

Προηγμένος προϋπολογισμός

Ρύθμιση

Επιλέξτε το ποσό που θέλετε να δαπανάτε ανά ημέρα ή ανά μήνα

Επιλέξτε το ποσό της συνολικής δαπάνης

Χρονικό πλαίσιο

Επαναλαμβανόμενο - Ο ημερήσιος ή μηνιαίος προϋπολογισμός που έχετε ορίσει, ανανεώνεται αυτόματα στο τέλος του ημερολογιακού μήνα

Εώς τη λήξη - Μόλις ο προϋπολογισμός για τη θέση εργασίας τελειώσει, η δημοσίευση θα αφαιρεθεί, ενώ μπορείτε να αυξήσετε τον προϋπολογισμό για ενεργοποίηση εκ νέου

Μέγιστο Κόστος ανά Κλικ (CPC)

Το Indeed διαχειρίζεται το Μέγιστο Κόστος ανά Κλικ με βάση τον ημερήσιο ή τον μηνιαίο προϋπολογισμό σας

Διαχειρίζεστε το Μέγιστο Κόστος ανά Κλικ με μη αυτόματο τρόπο

Πότε παύει η δαπάνη;

Μπορείτε να θέσετε τη θέση εργασίας σε παύση ή να την κλείσετε ανά πάσα στιγμή, καθώς και να ορίσετε ημερομηνία λήξης

Η θέση εργασίας θα σταματήσει αυτόματα να χρησιμοποιεί πόρους από τον προϋπολογισμό, ενώ μπορείτε επίσης να θέσετε τη θέση εργασίας σε παύση ή να την κλείσετε ανά πάσα στιγμή, καθώς και να ορίσετε ημερομηνία λήξης

 

Προϋπολογισμός Θέσης Εργασίας

Ο προϋπολογισμός θέσης εργασίας είναι ένα εργαλείο που σας επιτρέπει να ελέγχετε το ποσό που δαπανάτε για τη διαφήμισης της θέσης εργασίας. Ο Απλός Προϋπολογισμός θα διαχειρίζεται τους πόρους σε επαναλαμβανόμενο χρονικό πλαίσιο μέχρι να τεθεί η θέση εργασίας σε παύση, να κλείσει ή να φτάσει στην ημερομηνία λήξης της. Ο Προηγμένος Προϋπολογισμός θα δαπανηθεί σύμφωνα με τα κλικ από τα άτομα που αναζητούν θέση εργασίας και θα σταματήσει όταν δεν υπάρχουν άλλοι πόροι στον προϋπολογισμό, αλλά και σε περίπτωση παύσης ή κλεισίματος.

Μέγιστο Κόστος ανά Κλικ

Το Μέγιστο κόστος ανά κλικ (CPC) επηρεάζει την επισκεψιμότητα της χορηγούμενης θέσης εργασίας στο Indeed. Όσο υψηλότερο είναι το Μέγιστο Κόστος ανά Κλικ, τόσο πιο κοντά στην 1η σελίδα θα βρίσκεται η θέση εργασίας σας. Το όριο του Μέγιστου Κόστους ανά Κλικ θα πρέπει να οριστεί με βάση τις προϋποθέσεις δεξιοτήτων για τη θέση εργασίας που θέλετε να καλύψετε. Στον Απλό Προϋπολογισμό, αν έχετε έναν υψηλότερο ημερήσιο ή μηνιαίο προϋπολογισμό, θα υπάρχουν περισσότερες προσφορές Μέγιστου Κόστους ανά Κλικ στα αποτελέσματα αναζήτησης. Στον Προηγμένο Προϋπολογισμό θα μπορείτε να ορίζετε εσείς το Μέγιστο Κόστος ανά Κλικ με μη αυτόματο τρόπο.Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk