Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Πώς να δημοσιεύσετε θέσεις εργασίας εμπιστευτικού χαρακτήρα

Ορισμένες φορές, οι εταιρείες πρέπει να δημοσιεύσουν μια θέση εργασίας αλλά επιθυμούν να διατηρήσουν εμπιστευτικό το όνομα της εταιρείας.  Αυτό μπορεί να συμβαίνει για διάφορους λόγους και η Indeed σέβεται αυτήν την ανάγκη. Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις προϋποθέσεις για μια δημοσίευση εμπιστευτικού χαρακτήρα.  

Προϋποθέσεις δημοσιεύσεων εμπιστευτικού χαρακτήρα

  • Το Όνομα εταιρείας πρέπει να διαβάζεται ως "Εμπιστευτικό - [Όνομα Κλάδου]"
  • Η θέση εργασίας πρέπει να είναι χορηγούμενη. Όλες οι εμπιστευτικές καταχωρίσεις στην Indeed είναι επιλέξιμες αποκλειστικά για Χορηγούμενη κυκλοφορία, γεγονός που σημαίνει ότι για κάθε θέση εργασίας εμπιστευτικού χαρακτήρα απαιτείται κάποιος προϋπολογισμός
  • Αφού δημιουργήσετε τη θέση εργασίας, θέστε τη σε παύση και απευθυνθείτε στην Indeed μέσω του Ειδικού Υποστήριξης Πελατών ή  επικοινωνώντας μαζί μας.
  • Θα πρέπει να βεβαιωθούμε ότι η θέση εργασίας εμπιστευτικού χαρακτήρα δεν συνδέεται με την επώνυμη εταιρική σας σελίδα στα αποτελέσματα αναζήτησης.  Μόλις το διασφαλίσουμε αυτό, η θέση εργασίας θα είναι ανοιχτή και θα εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk