Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Ποιότητα αναζήτησης στην Indeed

Στην Indeed η αποστολή μας είναι να βοηθάμε αυτούς που αναζητούν εργασία. Η ομάδα μας
για την ποιότητα αναζήτησης συνεισφέρει σε αυτόν τον στόχο, διασφαλίζοντας ότι η εμπειρία
αναζήτησης θέσης εργασίας στο Indeed χαρακτηρίζεται από συνάφεια και υψηλή ποιότητα. Η
εστίασή μας στην εμπειρία των ατόμων που αναζητούν εργασία αποτελεί θεμελιώδη αρχή των
αξιών της Indeed. Πιστεύουμε ότι παρέχοντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία στα άτομα που
αναζητούν εργασία, εξασφαλίζουμε ότι οι εργοδότες θα είναι σε θέση να συγκεντρώσουν μια
άρτια ομάδα αιτούντων με τα κατάλληλα προσόντα προκειμένου να ικανοποιήσουν τις ανάγκες
τους για προσλήψεις.

Παραδοσιακά, η ομάδα της ποιότητας αναζήτησης διατηρεί μια προστατευτική στάση σχετικά με
τον τρόπο που προσεγγίζει την επιβολή πολιτικής και έχουμε λάβει σχόλια ότι οι εργοδότες θα
ήθελαν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μας καθώς και για τον τρόπο
συμμόρφωσης με τις οδηγίες ποιότητας. Σε μια προσπάθεια να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε τη
συνολική ποιότητα των θέσεων εργασίας στο Indeed και σε τελική ανάλυση να εξασφαλίζουμε
καλύτερα αποτελέσματα θέσεων εργασίας για τα άτομα που αναζητούν εργασία, η ομάδα της
ποιότητας αναζήτησης εργάζεται για τη δημιουργία και τη διάθεση περισσότερων δημόσιων
εγγράφων πολιτικής τα οποία αντικατοπτρίζουν τη στάση μας στο θέμα της ποιότητας των
αναζητήσεων.Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk