Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Βέλτιστες πρακτικές για τη δημοσίευση θέσεων εργασίας

 

Αυτές οι οδηγίες σχεδιάστηκαν για να βοηθήσουν τους εργοδότες και τα άτομα που αναζητούν εργασία να κατανοήσουν καλύτερα τα πρότυπα ποιότητας της Indeed. Η Indeed εργάζεται με σκοπό να παρέχει την καλύτερη δυνατή εμπειρία στα άτομα που αναζητούν εργασία και αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ουσιαστικές διαφορές μεταξύ συγκεκριμένων κλάδων και αγορών. Αυτές οι διαφορές αντικατοπτρίζονται στον τρόπο που εφαρμόζουμε αυτές τις οδηγίες, καθώς συχνά αφορούν συγκεκριμένους κλάδους ή αγορές. Η αδυναμία συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες ενδέχεται να επηρεάσει την προβολή θέσεων εργασίας στον ιστότοπο. 

Πολιτική για θέσεις εργασίας

Αποκλειστικά και μόνο θέσεις εργασίας

Η Indeed δεν επιτρέπει δημοσιεύσεις που δεν αφορούν θέσεις εργασίας. Σε αυτόν τον περιορισμό περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, ευκαιρίες εκπαίδευσης και εκμάθησης, ευκαιρίες για δικαιόχρηση (franchising), ευκαιρίες πολυεπίπεδου μάρκετινγκ, εκδηλώσεις ατόμων που αναζητούν εργασία για απασχόληση, θέσεις εργασίας που έχουν λήξει και θέσεις εργασίας που δεν αντιπροσωπεύουν μια διαθέσιμη θέση εργασίας σε συγκεκριμένο εργοδότη. 

Σαφείς και λεπτομερείς θέσεις εργασίας

Η Indeed δεν επιτρέπει θέσεις εργασίας με παραπλανητικές, γενικές, δυσερμήνευτες ή ελλιπείς πληροφορίες εργασίας. 

Θέσεις εργασίας από εξουσιοδοτημένα μέρη

Μην χρησιμοποιείτε περιεχόμενο εργασιών που δεν σας ανήκει. Η Indeed δεν επιτρέπει τις θέσεις εργασίας από μέρη που δεν είναι εξουσιοδοτημένα να κάνουν δημοσιεύσεις εκ μέρους του εργοδότη. Όλες οι θέσεις εργασίας που εμφανίζονται στην Indeed πρέπει να διατίθενται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας που επιθυμεί να καλύψει μια θέση εργασίας. Τα τρίτα μέρη που προσλαμβάνουν προσωπικό εκ μέρους ενός εργοδότη πρέπει να προσδιορίζονται με σαφήνεια, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος να παρερμηνευτεί αυτή η σχέση από το άτομο που αναζητά εργασία.

Κύριες θέσεις εργασίας

Για την Indeed είναι πολύ σημαντικό να συνδέει άτομα που αναζητούν εργασία με εργοδότες και ο στόχος της είναι να συνδέει αυτά τα δύο μέρη με τον πιο άμεσο τρόπο. Η Indeed συνεργάζεται με πολλούς παρόχους περιεχομένου, για να προσφέρει ποιοτικό περιεχόμενο στα άτομα που αναζητούν εργασία, αλλά δίνουμε προτεραιότητα στην έκδοση της θέσης εργασίας που προέρχεται απευθείας από τον εργοδότη.

Θέσεις εργασίας χωρίς χρεώσεις

Η Indeed επικεντρώνεται στη δυνατότητα να παρέχει σε άτομα που αναζητούν εργασία ευκαιρίες απασχόλησης που δεν συνοδεύονται από κάποιο κόστος για τον εργαζόμενο. Οι χρεώσεις ή τυχόν υποχρεωτική εκπαίδευση που προϋποθέτει κάποιο κόστος για τα άτομα που αναζητούν εργασία μπορεί να είναι ενδεικτικές επιθετικών πρακτικών απασχόλησης.

Τίτλοι και περιγραφές υψηλής ποιότητας

Στην Indeed θεωρείται πολύ σημαντικό οι τίτλοι και οι περιγραφές θέσεων εργασίας να είναι λεπτομερείς, ακριβείς και με την κατάλληλη μορφοποίηση. Μην περιλαμβάνετε στους τίτλους δελεαστικές πληροφορίες που αποσκοπούν στην εξασφάλιση κλικ και λεπτομέρειες που δεν αφορούν τη θέση εργασίας. Οι περιγραφές θέσεων εργασίας πρέπει να παρέχουν κυρίως λεπτομέρειες σχετικά με τον ρόλο και δεν πρέπει να πλατειάζουν με μη συναφείς πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία. 

Προσβλητικό περιεχόμενο

Η Indeed επικεντρώνεται στο να παρέχει στους χρήστες στον ιστότοπό μας μια εμπειρία υψηλής ποιότητας. Θέσεις εργασίας, περιεχόμενο και μηνύματα που είναι προσβλητικά και εκθέτουν τα άτομα που αναζητούν εργασία ή τους εργοδότες σε περιεχόμενο που είναι χυδαίο, αθέμιτο, παράνομο και ούτω καθεξής παραβαίνουν αυτήν την οδηγία.

*Αποποίηση ευθυνών*

Οι θέσεις εργασίας που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Indeed ενδέχεται να υπόκεινται σε αξιολόγηση και να απαιτούν επιπλέον πληροφορίες από την εταιρεία που κάνει την πρόσληψη. Οι αγγελίες που αποδεικνύεται ότι είναι παραπλανητικές, επηρεάζουν αρνητικά την εμπειρία του ατόμου που αναζητά εργασία ή οι αγγελίες για τις οποίες δεν έχουμε πειστεί ότι αντιπροσωπεύουν μια "πραγματική" θέση εργασίας, ενδέχεται να καταργούνται εντελώς από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Λάβετε υπόψη ότι: Η Indeed μπορεί να απορρίψει ή να καταργήσει οποιαδήποτε θέση εργασίας και μπορεί να απενεργοποιήσει τον λογαριασμό οποιασδήποτε εταιρείας, για οποιονδήποτε ή/και για κανέναν λόγο. Δεν είναι δυνατή η παρουσίαση όλων των λόγων για τους οποίους μια θέση εργασίας ή μια εταιρεία μπορεί να καταργηθεί και διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να καταργήσουμε οποιαδήποτε θέση εργασίας, οργανική ή χορηγούμενη, αν θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται προς το συμφέρον το δικό μας ή των χρηστών μας.

 

 Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk