Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Γενικές πολιτικές για τη δημοσίευση θέσεων εργασίας

Οι πολιτικές της Indeed για τη δημοσίευση θέσεων εργασίας έχουν σχεδιαστεί ώστε να διέπουν
το περιεχόμενο που εμφανίζεται στα αποτελέσματα που παρέχουμε σε παγκόσμιο επίπεδο.
Αυτές οι ρυθμιστικές πολιτικές αντιπροσωπεύουν τον στόχο της Indeed να παρέχει την
καλύτερη δυνατή εμπειρία αναζήτησης θέσης εργασίας για τους χρήστες μας.

Πολιτική Επικοινωνίας

Τα μηνύματα που αποστέλλονται μέσω του Indeed θα πρέπει σε γενικές γραμμές να τηρούν
τους ίδιους κανόνες με τις δημοσιεύσεις θέσεων εργασίας υπό την έννοια ότι δεν πρέπει να
χρησιμοποιείτε τα εν λόγω μηνύματα για να παρακάμπτετε τις οδηγίες ποιότητας θέσεων
εργασίας. Κατά την επικοινωνία με υποψήφιους πρέπει να προσέχετε τις εξής οδηγίες:

Παρουσιάστε μια συγκεκριμένη και σχετική θέση εργασίας

Μην δίνετε σε υποψήφιους μια λίστα με διαθέσιμες θέσεις για να επιλέξουν. Κατά την
επικοινωνία με υποψήφιους, η θέση που παρουσιάζεται πρέπει να αναφέρεται με
σαφήνεια και να είναι σχετική με τους υποψήφιους με τους οποίους επικοινωνείτε. Η
θέση εργασίας σας πρέπει να είναι κατάλληλη για την εμπειρία και την επαγγελματική
σταδιοδρομία του υποψήφιου.

Συμπεριλάβετε λεπτομέρειες για τη θέση εργασίας και προσδιοριστικές πληροφορίες

Το μήνυμά σας πρέπει να περιλαμβάνει την τοποθεσία, τον τίτλο, τις απαιτήσεις και τις
πληροφορίες μισθοδοσίας για τη θέση εργασίας. Εάν το μήνυμά σας περιλαμβάνει
επίσης κάποιον σύνδεσμο, αυτός πρέπει να κατευθύνει τους υποψήφιους απευθείας στα
στοιχεία της θέσης εργασίας. Φροντίστε να συμπεριλάβετε το όνομα της εταιρείας σας
και την τοποθεσία της, καθώς και το δικό σας όνομα και τον τίτλο. Χρησιμοποιήστε την
εταιρική σας διεύθυνση e-mail, εάν είναι δυνατόν.

Σεβαστείτε το απόρρητο των υποψήφιων

Μην ζητάτε πληροφορίες πέρα από τις ελάχιστες απαραίτητες για την κάλυψη των
αναγκών της πρόσληψης. Να σέβεστε το απόρρητο των υποψήφιων καθ’ όλη τη
διάρκεια της διαδικασίας πρόσληψης και επικοινωνίας στο Indeed.

Πολιτική Αιτήσεων

Διαφάνεια και πρόσβαση

Η διαδικασία αίτησης πρέπει να είναι εύκολη και διαφανής. Οι αιτήσεις πρέπει να
συνδέονται με τη συγκεκριμένη θέση εργασίας που δημοσιεύτηκε και να μην αποτελούν
μέσο συγκέντρωσης ταλέντων. Η περιγραφή θέσης εργασίας πρέπει να δηλώνει με
σαφήνεια τη σχέση της οντότητας που δημοσιεύει τη θέση εργασίας με τον τελικό
εργοδότη, ειδικά στην περίπτωση γραφείων πρόσληψης προσωπικού.

Απόρρητο

Πρέπει να διαχειρίζεστε με προσοχή τις προσωπικές πληροφορίες των αιτούντων που
συλλέγονται κατά τη διαδικασία αίτησης εντός της εταιρείας σας και να μην τις διαθέτετε
ποτέ σε τρίτους.

Πολιτική περί Διακρίσεων

Η Indeed πιστεύει ότι τα άτομα που αναζητούν εργασία θα πρέπει να εξετάζονται με βάση παράγοντες που σχετίζονται άμεσα με την ικανότητά τους να εκτελούν επιτυχώς τα καθήκοντά τους σε μια θέση εργασίας. Τα άτομα που αναζητούν εργασία δεν θα πρέπει να αποκλείονται ή να απορρίπτονται με βάση χαρακτηριστικά τα οποία δεν επηρεάζουν τις επιδόσεις τους στη θέση εργασίας ούτε την επιτυχία του μέρους που πραγματοποιεί την πρόσληψη. Η Indeed θα καταργεί τις θέσεις εργασίας που παραβαίνουν αυτές τις προδιαγραφές.

Πολιτική περί Νομιμότητας

Η Indeed δεν επιτρέπει ευκαιρίες απασχόλησης που παραβιάζουν οποιαδήποτε
ισχύουσα νομοθεσία. Επίσης, η Indeed δεν επιτρέπει θέσεις εργασίας που απαιτούν την
παραβίαση της ισχύουσας νομοθεσίας από τον τελικό εργαζόμενο.

Πολιτική για την Κατάχρηση της Πλατφόρμας

Η Indeed δεν επιτρέπει την ανάπτυξη περιεχομένου ή συστημάτων που προσπαθούν να
χειραγωγήσουν την κατάταξη των θέσεων εργασίας στην πλατφόρμα μας ή να
παρακάμψουν τα συστήματα ποιότητας αναζήτησης. Η συχνή αναδημοσίευση ρόλων ή
η δημοσίευση ρόλων σε τοποθεσίες διαφορετικές από εκείνες στις οποίες προσφέρεται η
θέση εργασίας είναι παραδείγματα συμπεριφοράς που αποθαρρύνεται και μπορεί να
επηρεάσει την προβολή περιεχομένου στον ιστότοπο.

*Αποποίηση ευθυνών*

Οι θέσεις εργασίας που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Indeed ενδέχεται να υπόκεινται σε
αξιολόγηση και να απαιτούν επιπλέον πληροφορίες από την εταιρεία που κάνει την πρόσληψη.
Οι αγγελίες που αποδεικνύεται ότι είναι παραπλανητικές, επηρεάζουν αρνητικά την εμπειρία του
ατόμου που αναζητά εργασία ή οι αγγελίες για τις οποίες δεν έχουμε πειστεί ότι
αντιπροσωπεύουν μια "πραγματική" θέση εργασίας, ενδέχεται να καταργούνται εντελώς από τα αποτελέσματα αναζήτησης. Λάβετε υπόψη ότι: Η Indeed μπορεί να απορρίψει ή να
καταργήσει οποιαδήποτε θέση εργασίας και μπορεί να απενεργοποιήσει τον
λογαριασμό οποιασδήποτε εταιρείας, για οποιονδήποτε ή/και για κανέναν λόγο. Δεν
είναι δυνατή η παρουσίαση όλων των λόγων για τους οποίους μια θέση εργασίας ή μια
εταιρεία μπορεί να καταργηθεί και διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να καταργήσουμε
οποιαδήποτε θέση εργασίας, οργανική ή χορηγούμενη, αν θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο
γίνεται προς το συμφέρον το δικό μας ή των χρηστών μας.Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk