Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Πώς αλλάζω την κατάσταση της θέσης εργασίας μου;

Για να αλλάξετε την κατάσταση της θέσης εργασίας σας:

  1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση employers.indeed.com και συνδεθείτε.
  2. Κάντε κλικ στην επιλογή "Θέσεις εργασίας" στο επάνω μέρος της σελίδας.
  3. Κάντε κλικ "Κατάσταση" της θέσης εργασίας στη δεξιά πλευρά της σελίδας.
  4. Επιλέξτε την επιθυμητή κατάσταση (ανοιχτή, διακόπηκε, έκλεισε) από το αναπτυσσόμενο μενού.

Η κατάσταση της θέσης εργασίας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για να οργανώσετε καλύτερα τις προσπάθειες πρόσληψης που κάνετε και για να διαχειρίζεστε τις δαπάνες για την πρόσληψη (εάν η αγγελία σας είναι μια Χορηγούμενη θέση εργασίας). Μπορείτε να αλλάξετε την κατάσταση της δημοσίευσης της Χορηγούμενης θέση εργασίας σας ανά πάσα στιγμή στο Indeed, από την καρτέλα "Θέσεις εργασίας" του πίνακα εργαλείων εργοδότη, κάνοντας κλικ στην επιλογή "Κατάσταση" και επιλέγοντας μια νέα κατάσταση από το αναπτυσσόμενο μενού.

Τι σημαίνει η κάθε κατάσταση:

Ανοιχτή - Η θέση εργασίας σας εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης και –εάν η αγγελία σας είναι Χορηγούμενη θέση εργασίας– καταναλώνει ποσά από τον προϋπολογισμό σας, προκειμένου να έχει μεγαλύτερη προβολή, έτσι ώστε να λάβετε περισσότερες αιτήσεις.

Διακόπηκε - Η θέση εργασίας αφαιρείται από τα αποτελέσματα αναζήτησης μέχρι να αλλάξετε την κατάσταση σε "ανοιχτή" ή "έκλεισε", αλλά εσείς θα εξακολουθείτε να τη βλέπετε στον πίνακα εργαλείων "Θέσεις εργασίας". Εάν λαμβάνετε πολλές αιτήσεις, μπορείτε να θέσετε την αγγελία σας σε παύση, προκειμένου να βρείτε τον απαραίτητο χρόνο για να ελέγξετε τις αιτήσεις που έχετε ήδη λάβει.

Έκλεισε - Η θέση εργασίας σας αφαιρείται και από τα αποτελέσματα αναζήτησης και από τον πίνακα εργαλείων "Θέσεις εργασίας", και αρχειοθετείται για μελλοντική χρήση. Κλείστε μια θέση εργασίας εάν προχωρήσατε σε πρόσληψη ή δεν χρειάζεστε πλέον κάποιο άτομο για αυτήν τη θέση.Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk