Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Σύνταξη μιας αποτελεσματικής περιγραφής θέσης εργασίας

Η χρήση τίτλων και περιγραφών φιλικών προς το χρήστη στις αναρτήσεις των θέσεων εργασίας σας, είναι ένας από τους καλύτερους τρόπους να αυξήσετε την έκθεση των θέσεων εργασίας σας σε σχετικούς υποψήφιους στο Indeed. Επειδή το Indeed είναι μια μηχανή αναζήτησης, οι αποτελεσματικοί τίτλοι θέσεων εργασίας και οι λεπτομερείς περιγραφές της θέσης εργασίας βοηθούν στη βέλτιστη αντιστοίχιση με τους όρους αναζήτησης αυτών που αναζητούν θέσεις εργασίας και ως αποτέλεσμα πιο ικανοί υποψήφιοι επισκέπτονται και υποβάλλουν αίτηση για τις θέσεις εργασίας σας.

Σύνταξη ενός αποτελεσματικού τίτλου θέσης εργασίας:

  • Οι αποτελεσματικοί τίτλοι εργασίας είναι συνοπτικοί και συγκεκριμένοι
  • Περιγράψτε τον τύπο εργασίας που εκτελείται. Εάν έχετε στόχο υποψηφίους θέσης εργασίας με συγκεκριμένη εμπειρία στον τομέα, ο προσδιορισμός του τομέα μπορεί να οδηγήσει σε πιο έμπειρους αιτούντες. Για παράδειγμα, ο τίτλος “Αντιπρόσωπος πωλήσεων φαρμακευτικών προϊόντων” είναι πιο συγκεκριμένος από τον τίτλο “Αντιπρόσωπος πωλήσεων.”
  • Προσδιορίστε το επίπεδο καριέρας στον τίτλο σας. Εάν στοχεύετε σε υποψήφιους με συγκεκριμένο επίπεδο εμπειρίας, ίσως θέλετε να προσδιορίσετε το επίπεδο καριέρας (π.χ. Βοηθός λογιστή)

Συστήνεται να αποφύγετε τα εξής:

  • Τίτλους θέσεων εργασίας που μοιάζουν με περιγραφές εργασίας
  • Εσωτερικής χρήσης συντομογραφίες, αριθμούς αναφοράς και συντομεύσεις που δεν είναι χρήσιμες για τους ενδιαφερόμενους για τη θέση εργασίας και δεν είναι πιθανό να αναζητηθούν
  • Θαυμαστικά

Σύνταξη μιας αποτελεσματικής περιγραφής θέσης εργασίας:

Μια περιγραφή θέσης εργασίας πρέπει να είναι επαρκώς λεπτομερής, ώστε να επιτρέπει στους υποψήφιους να προσδιορίσουν εάν έχουν τα κατάλληλα προσόντα για τη θέση. Πρέπει επίσης να παρέχει σημαντικές λεπτομέρειες για την εταιρεία σας — την κουλτούρα της και τα οφέλη που προσφέρει στους υπαλλήλους της.

Μια αποτελεσματική περιγραφή θέσης εργασίας συνήθως απαντά στις παρακάτω ερωτήσεις:

Τι αφορά η θέση και πώς είναι η εταιρεία;

  • Χρησιμοποιήστε σχετικές λέξεις κλειδιά για να περιγράψετε τα καθήκοντα και τις ευθύνες
  • Μεταδώστε στους ενδιαφερόμενους για τη θέση εργασίας μια αίσθηση του στυλ και της κουλτούρας της εταιρείας σας

Είμαι κατάλληλος για αυτή την εργασία;

  • Προσδιορίστε τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και πιστοποίησης
  • Υποδείξτε τα επιθυμητά έτη εμπειρίας


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk