Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Παρακολούθηση των αιτήσεων που υποβλήθηκαν μέσω του δικτυακού τόπου σας

Η Παρακολούθηση μετατροπής είναι ένας μοναδικός κώδικας javascript (pixel) που μετρά τις συμπληρωμένες αιτήσεις που προκύπτουν από επισκέψεις στην ανάρτηση της θέσης εργασίας σας στο Indeed. Γνωρίζοντας τον αριθμό αιτούντων που λάβατε από το Indeed, είναι εύκολο να αξιολογήσετε και να συγκρίνετε την αποτελεσματικότητα των διαφημίσεών σας στο Indeed.

Τι δεδομένα αποτυπώνει η Παρακολούθηση μετατροπής;

  • Η Παρακολούθηση μετατροπής αποτυπώνει αθροιστικά δεδομένα πραγματικού χρόνου για αιτήσεις που υποβάλλονται ως αποτέλεσμα της επίσκεψης στην ανάρτηση θέσης εργασίας σας στο Indeed. Δεν υπάρχουν μεμονωμένα ή ατομικά δεδομένα που λαμβάνονται από την αίηση του αιτούντα --είναι απλά ένας μετρητής που παρακολουθεί τη μετατροπή που προέκυψε

Πώς εφαρμόζεται ο κώδικας της Παρακολούθησης μετατροπής;

  • Το Indeed θα σας προμηθεύσει με ένα μοναδικό κώδικα javascript
  • Αυτός ο κώδικας πρέπει να προστεθεί στη σελίδα του ιστότοπού σας που εμφανίζεται αφού ένας υποψήφιος υποβάλει συμπληρωμένη αίτηση

Πρέπει να κάνω κάποια ενέργεια μετά την εγκατάσταση της Παρακολούθησης μετατροπής;

  • Η Παρακολούθηση μετατροπής θα ξεκινήσει αυτόματα την καταγραφή των αιτήσεων από υποψήφιους που προέρχονται από το Indeed
  • Ενημερώστε το Indeed ώστε να μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι ο κώδικας εγκαταστάθηκε και παρακολουθεί σωστά τις αιτήσεις


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk