Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Χρονοδιάγραμμα χρηματοδοτούμενης θέσης εργασίας

Η διάρκεια μιας εκστρατείας προώθησης στο Indeed βασίζεται στον προϋπολογισμό αντί να βασίζεται στο χρόνο. Δεν υπάρχουν συμβάσεις ή χρονικές δεσμεύσεις για τις χρηματοδοτούμενες θέσεις εργασίας.

  • Η χρηματοδοτούμενη θέση εργασίας σας με Προηγμένο προϋπολογισμό θα συνεχίσει να εμφανίζεται στο Indeed μέχρι να επιτευχθεί ο προϋπολογισμός θέσης εργασίας.
  • Η χρηματοδοτούμενη θέση εργασίας σας με Απλό προϋπολογισμό θα επαναλαμβάνεται - ο ημερήσιος ή μηνιαίος προϋπολογισμός που ορίσατε ανανεώνεται αυτόματα στο τέλος του ημερολογιακού μήνα.
  • Εάν έχετε αρκετούς υποψηφίους - ή προβείτε σε πρόσληψη - μπορείτε να θέσετε σε αναστολή ή να κλείσετε τη Χρηματοδοτούμενη θέση εργασίας και θα χρεωθείτε μόνο μέχρι αυτό το σημείο.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk