Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Χρονοδιάγραμμα Χορηγούμενης θέσης εργασίας

Η διαφήμιση στο Indeed βασίζεται στον προϋπολογισμό και όχι στον χρόνο. Δεν υπάρχουν συμβάσεις ή χρονικές δεσμεύσεις για Χορηγούμενες θέσεις εργασίας.

  • Η Χορηγούμενη θέση εργασίας που διαθέτετε με Προηγμένο προϋπολογισμό θα συνεχίσει να εμφανίζεται στο Indeed μέχρι να επιτευχθεί ο προϋπολογισμός της θέσης εργασίας.
  • Η Χορηγούμενη θέση εργασίας που διαθέτετε με Απλό προϋπολογισμό θα επαναλαμβάνεται: ο ημερήσιος ή μηνιαίος προϋπολογισμός που ορίσατε ανανεώνεται αυτόματα στο τέλος της καθορισμένης περιόδου.
  • Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα της ημερομηνίας λήξης, εάν θέλετε το Indeed να αφαιρέσει αυτόματα τη θέση εργασίας σας την καθορισμένη ημέρα.
  • Εάν έχετε αρκετούς υποψηφίους ή κάνετε μια πρόσληψη, μπορείτε να θέσετε σε παύση ή να κλείσετε τη Χορηγούμενη θέση εργασίας σας και θα χρεωθείτε μόνο για τη δαπάνη σας μέχρι εκείνο το σημείο.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk