Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Η Αναφορά απόδοσης

Για να μετρήσετε την αποτελεσματικότητα της Χρηματοδοτούμενης θέσης εργασίας σας στο Indeed, σας παρέχουμε μια αναφορά απόδοσης στον λογαριασμό σας Indeed.

Για να δείτε την αναφορά απόδοσής σας:

  1. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση Indeed και συνδεθείτε
  2. Πατήστε στο στοιχείο "αναφορά απόδοσης" κοντά στη βάση της καρτέλας θέσεων εργασίας
  3. Επιλέξτε από την αναπτυσσόμενη λίστα ποια Χρηματοδοτούμενη θέση εργασίας θέλετε να αναθεωρήσετε
  4. Αλλάξτε το εύρος ημερομηνιών στη δεξιά πλευρά της σελίδας ώστε να αναπαριστά παλαιότερες μετρήσεις

Επισκέψεις: Πόσες φορές κάποιος που αναζητά θέση εργασίας επισκέφθηκε τη Χρηματοδοτούμενη θέση εργασίας σας για να δει τα πλήρη στοιχεία της θέσης εργασίας

Προβολές: Πόσες φορές η Χρηματοδοτούμενη θέση εργασίας σας εμφανίζεται στα αποτελέσματα αναζήτησης

CTR (Ποσοστό εμφανίσεων): Ο λόγος των προβολών προς τις επισκέψεις

Κόστος/Επίσκεψη (Κόστος ανά επίσκεψη): Το κόστος με το οποίο επιβαρύνεστε για κάθε επίσκεψη που λαμβάνετε κατά μέσο όρο

Κόστος: Το αθροιστικό κόστος σας για τη Χρηματοδοτούμενη θέση εργασίας

Αιτήσεις: Ο αριθμός των ατόμων που αναζητούν θέση εργασίας, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για τη Χρηματοδοτούμενη θέση εργασίας σας

Ποσοστό αιτήσεων: Το ποσοστό των ατόμων που αναζητούν θέση εργασίας και υπέβαλαν αίτηση μετά από επίσκεψη στη Χρηματοδοτούμενη θέση εργασίας σας

Κόστος/Αίτηση (Κόστος ανά Αίτηση): Το κόστος διηρημένο κατά τον αριθμό των αιτήσεων

 Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk