Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (Πελάτες ΕΕ)

Η ευρωπαϊκή έδρα της Indeed βρίσκεται στο Δουβλίνο της Ιρλανδίας και διέπεται από την ιρλανδική νομοθεσία. Συνεπώς, είμαστε υποχρεωμένοι να εφαρμόζουμε χρέωση ΦΠΑ (φόρος προστιθέμενης αξίας) για κάθε αγορά σας από την Indeed Ireland Operations Limited.

  1. Ιρλανδοί εργοδότες:

Όλοι οι ιρλανδοί εργοδότες είναι υποχρεωμένοι να καταβάλλουν ΦΠΑ. Υπόκεισθε στον ισχύοντα κανονικό συντελεστή ΦΠΑ που εφαρμόζεται στην Ιρλανδία σύμφωνα με την ιρλανδική νομοθεσία.

  1. Εργοδότες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ιρλανδίας):

Θα σας ζητηθεί να παρέχετε τον ΑΦΜ σας. Εάν δεν έχετε ΑΦΜ, θα σας ζητηθεί να επιβεβαιώσετε αν είστε επαγγελματίες ή όχι.

  • Εάν έχετε έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός Ιρλανδίας) και διαφημίζεστε για επαγγελματικούς λόγους, δεν θα προσθέσουμε ΦΠΑ στο κόστος των αγορών σας. Αντ' αυτού, ενδέχεται να είστε υπεύθυνοι ώστε να αξιολογήσετε μόνοι σας τις υποχρεώσεις σας για ΦΠΑ, με βάση τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα στην οποία δραστηριοποιείστε επαγγελματικά. Η Indeed δεν μπορεί να παρέχει συμβουλές φορολόγησης. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον λογιστή σας ή/και τις αρμόδιες τοπικές υπηρεσίες φορολόγησης για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία της αυτοαξιολόγησης.
  • Εάν έχετε έδρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (εκτός Ιρλανδίας) και δεν διαφημίζεστε για επαγγελματικούς λόγους, θα προσθέσουμε ΦΠΑ στο κόστος της αγοράς σας, με βάση τον συντελεστή που ισχύει στη χώρα όπου δραστηριοποιείστε επαγγελματικά.
  1. Εργοδότες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Οι εργοδότες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπόκεινται σε χρέωση ΦΠΑ και το πεδίο ΦΠΑ δεν είναι ορατό στον λογαριασμό τους.

Για να προσθέσετε τον ΑΦΜ σας:

  • Επισκεφθείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση employers.indeed.com και συνδεθείτε στον λογαριασμό σας
  • Επιλέξτε Πληροφορίες τιμολόγησης από το αναπτυσσόμενο μενού (επάνω δεξιά πλευρά της οθόνης)
  • Καταχωρίστε τον ΑΦΜ σας στο κατάλληλο πεδίο και πατήστε "Συνέχεια" για να ενημερώσετε τον λογαριασμό σας

Συμβουλή: Λάβετε υπόψη ότι στην "Επισκόπηση τιμολόγησης" οι "Χρεώσεις" δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ενώ οι "Πληρωμές/πιστώσεις" περιλαμβάνουν ΦΠΑ.Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk