Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Οδηγίες δημοσίευσης θέσεων εργασίας

Οι ακόλουθες οδηγίες θα σας βοηθήσουν να σχεδιάσετε περιεχόμενο για την εργασία και τις πρακτικές πρόσληψης, που συνάδουν με τα πρότυπα της Indeed για μια βέλτιστη εμπειρία αναζήτησης εργασίας. Επισημαίνεται ότι αυτή η λίστα έχει ρόλο καθοδήγησης και δεν παραθέτει όλα όσα επιτρέπονται ή απαγορεύονται.

Τα "Ναι" και τα "Όχι" για τις αγγελίες εργασίας της Indeed

Γενικές προσλήψεις

 • Χρησιμοποιήστε την Indeed για να καλύψετε μια θέση εργασίας. Όλες οι δημοσιεύσεις πρέπει να αντιστοιχούν σε μια αληθινή και διαθέσιμη θέση εργασίας.
 • Μην κάνετε διακρίσεις. Οι θέσεις εργασίας στην Indeed πρέπει να διατίθενται στους υποψηφίους με τα κατάλληλα προσόντα, ανεξάρτητα από την ηλικία, τη φυλή, το φύλο και τον σεξουαλικό προσανατολισμό.
 • Να είστε αξιόπιστοι και δίκαιοι με τις πληρωμές σας. Οι θέσεις εργασίας που βρίσκει κανείς στην Indeed πρέπει να αμείβονται με βάση το ωρομίσθιο ή με μισθωτή μορφή εργασίας και δεν πρέπει να επιβάλουν στον υποψήφιο κάποια χρέωση για την αίτηση, τη συνέντευξη ή την έναρξη της εργασίας.
 • Η διαδικασία της πρόσβασης σε μια αίτηση εργασίας πρέπει να είναι εύκολη και διαφανής. Δεν πρέπει να απαιτείται από όσους αναζητούν εργασία να περιηγούνται σε περίπλοκα βήματα, για να ξεκινήσουν τη διαδικασία της αίτησης.
 • Να σέβεστε το απόρρητο των υποψηφίων. Η κοινή χρήση των πληροφοριών που συλλέγονται κατά τη διαδικασία της αίτησης πρέπει να πραγματοποιείται με προσοχή εντός της εταιρείας σας και να μην διατίθενται ποτέ σε τρίτους.

Τίτλοι και περιγραφές εργασιών

 • Να μην χρησιμοποιείτε προσβλητικό περιεχόμενο. Αν κάποιο λογικό άτομο θεωρήσει ακατάλληλη ή προσβλητική κάποια πτυχή των αγγελιών εργασίας που δημοσιεύετε, ενδεχομένως να επηρεαστεί η δυνατότητα της θέσης εργασίας σας.
 • Μη χρησιμοποιείτε εξεζητημένους τίτλους. Οι τίτλοι εργασίας πρέπει να περιλαμβάνουν την ονομασία της συγκεκριμένης εργασίας, όπως αυτή θα εμφανιζόταν σε μια επαγγελματική κάρτα, χωρίς επιπλέον πληροφορίες. Οι περιγραφές εργασίας είναι τα σημεία όπου πρέπει να παρατίθενται αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την τοποθεσία της εργασίας, τα απαιτούμενα πτυχία, τα εταιρικά προνόμια και άλλες λεπτομέρειες.
 • Να μη χρησιμοποιείτε περιεχόμενο εργασιών που δεν σας ανήκει. Όλες οι θέσεις εργασίας που εμφανίζονται στην Indeed πρέπει να διατίθενται από εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της εταιρείας, ο οποίος επιθυμεί να καλύψει μια θέση εργασίας.
 • Οι θέσεις εργασίας που προσφέρετε πρέπει να αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Η Indeed είναι μια μηχανή αναζήτησης για θέσεις εργασίας. Το περιεχόμενο που δεν σχετίζεται με θέσεις εργασίας, όπως για παράδειγμα απάτες και άλλες προσφορές, δεν θα εμφανίζεται σε όσους αναζητούν εργασία.
 • Μην προσπαθείτε να επηρεάσετε το σύστημα. Όπως συμβαίνει και με άλλες μηχανές αναζήτησης, η Indeed αξιοποιεί αλγορίθμους για την παροχή του πιο πρόσφατου και πιο σχετικού περιεχομένου, το οποίο ανταποκρίνεται στις αναζητήσεις. Οι εταιρείες που προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτές τις αρχές αναδημοσιεύοντας ρόλους σε πολύ μικρά χρονικά πλαίσια ή δημοσιεύοντας ρόλους σε περισσότερες τοποθεσίες από εκείνες που προσφέρονται από την εργασία, ώστε να εμφανίζονται περισσότερο, η εμφάνιση των θέσεων εργασίας τους θα περιορίζεται.
 • Πείτε την αλήθεια. Να δίνετε αληθινά στοιχεία για την εργασία που προσφέρετε σχετικά με την τοποθεσία της, τις αρμοδιότητες και με το αν προσφέρεται από την εταιρεία που κάνει την πρόσληψη ή από στέλεχος πρόσληψης που συνεργάζεται με την εταιρεία.

Τύποι δημοσιεύσεων που δεν εμφανίζονται γενικά

 • Εκδηλώσεις για αναζήτηση εργασίας
 • Ευκαιρίες franchise ή εκπαίδευσης
 • Θέσεις μάρκετινγκ πολλαπλών επιπέδων

Οι θέσεις εργασίας που δεν πληρούν τις προδιαγραφές της Indeed, ώστε να συμπεριλαμβάνονται, ενδέχεται να υπόκεινται σε έλεγχο και να απαιτούν επιπλέον πληροφορίες από την εταιρεία προσλήψεων. Οι αγγελίες που αποδεικνύεται ότι είναι παραπλανητικές, επηρεάζουν αρνητικά την εμπειρία του ατόμου που αναζητά εργασία ή οι αγγελίες εκείνων για τους οποίους δεν έχουμε πειστεί ότι αντιπροσωπεύουν μια "πραγματική" θέση εργασίας, ενδέχεται να καταργούνται συνολικά από τα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης. Επισημαίνεται: Η Indeed ενδέχεται να απορρίψει ή να καταργήσει οποιαδήποτε θέση εργασίας και ενδέχεται να καταργήσει οποιονδήποτε λογαριασμό Εταιρείας, για οποιονδήποτε ή/και για κανέναν λόγο. Δεν είναι δυνατή η παρουσίαση όλων των λόγων για τους οποίους μια θέση εργασίας ή μια εταιρεία μπορεί να καταργηθεί και διατηρούμε πάντα το δικαίωμα να προβούμε στην κατάργηση οποιασδήποτε θέσης εργασίας, οργανικής ή χορηγούμενης, αν θεωρούμε ότι κάτι τέτοιο γίνεται προς το συμφέρον το δικό μας, αλλά και των χρηστών μας.

Για τυχόν ερωτήσεις σχετικά με τις παρούσες οδηγίες και με τον τρόπο που επηρεάζουν τις ανάγκες πρόσληψής σας, επικοινωνήστε μαζί μας.Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk