Οδηγίες συμπερίληψης στον Πίνακα θέσεων εργασίας

Συμπεριλαμβάνετε μόνο πληρωμένες, ισχύουσες θέσεις εργασίας που αναρτήθηκαν απευθείας στον πίνακα θέσεων εργασίας σας από εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της εταιρείας. Συμπεριλαμβάνετε πλήρη δεδομένα για τη θέση εργασίας, συμπεριλαμβανομένου του ονόματος της εταιρείας, της τοποθεσίας, του τίτλου της θέσης εργασίας και πλήρη περιγραφή της θέσης εργασίας. Μόλις επισκεφθούν την ιστοσελίδα σας, οι ενδιαφερόμενοι για τη θέση εργασίας θα δουν την πλήρη περιγραφή της θέσης εργασίας, χωρίς να απαιτείται σύνδεση ή εγγραφή, ενώ δεν πρέπει να υπάρχει χρέωση για την υποβολή αιτήσεως για τη θέση εργασίας.  Η αίτηση καθ' εαυτή πρέπει να είναι απλή με τα απαιτούμενα πεδία να περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα. Η υποβολή αίτησης πρέπει να εκτελείται απευθείας στον Πίνακα ανακοινώσεων θέσεων εργασίας και οι ενδιαφερόμενοι δεν πρέπει να ανακατευθύνονται σε άλλες ιστοσελίδες.   

Το απόρρητο και οι ιδιωτικές πληροφορίες των ενδιαφερόμενων πρέπει να προστατεύονται και τα στοιχεία αυτά πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο σε συνδυασμό με την αναζήτηση ή την υποβολή αιτήσεως από πλευράς τους για θέση εργασίας.  

Οι ιστότοποι που προσφέρουν δωρεάν ανάρτηση ή οι ιστότοποι που εμφανίζουν σε "κινούμενους υπότιτλους" ή αναδιανέμουν θέσεις εργασίας από άλλους ιστότοπους δεν περιλαμβάνονται.

Ο ιστότοπός σας πρέπει να περιλαμβάνει μια σαφή σελίδα στοιχείων επικοινωνίας με φυσική διεύθυνση και δεν πρέπει να εμφανίζει υπερβολικές ή παραπλανητικές διαφημίσεις. Οι διαφημίσεις δεν πρέπει να εμποδίζουν και δεν πρέπει να αποσπούν τον ενδιαφερόμενο για θέση εργασίας από την περιγραφή και την αίτηση. Επίσης ο ιστότοπός σας πρέπει να επιδεικνύει κατάλληλο επίπεδο οργανικής κίνησης σε σχέση με τη μέτρηση επισκεπτών της θέσης εργασίας.

Αυτή η λίστα παρέχεται ως λίστα σημαντικών επεξηγηματικών παραδειγμάτων και δεν είναι εξαντλητική.  Σκοπός της λίστας είναι να διασφαλιστεί ότι η εμπειρία των ενδιαφερόμενων για θέση εργασίας στο Indeed είναι αυτή της άμεσης μεταφοράς τους σε πραγματικές θέσεις εργασίας και σε πραγματικές αιτήσεις για θέσεις εργασίας, χωρίς να απαιτείται υπερβολικός έλεγχος ή μη απαραίτητες πληροφορίες, ενώ τους παρέχονται πλήρεις, απαραίτητες και έγκυρες πληροφορίες για τη θέση εργασίας.   Το Indeed πρέπει να έχει την ευελιξία να προστατεύσει τους ενδιαφερόμενους για θέσεις εργασίας από καταχωρήσεις που δεν είναι πραγματικές, είναι ημιτελείς ή απαιτούν μη απαραίτητες πληροφορίες.  Το Indeed πρέπει να διαπιστώνει ότι οι καταχωρήσεις θέσεων εργασίας είναι ανάλογες της κίνησης οργανικών θέσεων, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι για θέσεις εργασίας να μην σπαταλούν το χρόνο τους ψάχνοντας ανάμεσα σε θέσεις εργασίας που δεν είναι αρκετά ενδιαφέρουσες για να προσελκύσουν πραγματικούς ενδιαφερόμενους. Σκοπός μας είναι να φέρουμε τον ενδιαφερόμενο για θέση εργασίας σε άμεση σύνδεση με την πραγματική θέση εργασίας που τον ενδιαφέρει το συντομότερο δυνατό. Εάν το Indeed διαπιστώσει ότι οποιοσδήποτε πίνακας θέσεων εργασίας δεν σέβεται αυτό το σκοπό, βάσει των παραπάνω και κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια του Indeed, το Indeed πρέπει να απομακρύνει εκείνες τις θέσεις εργασίας ή τον πίνακα θέσεων εργασίας με στόχο να προστατεύσει τον ενδιαφερόμενο για θέση εργασίας.  Με τη συμπερίληψη των θέσεων εργασίας του στο Indeed, ο πίνακας θέσεων εργασίας κατανοεί και αποδέχεται τα παραπάνω.  Ειδικότερα, το Indeed διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει από τον ιστότοπό του κάθε θέση εργασίας που δεν επιτυγχάνει συμμόρφωση με τις παρούσες οδηγίες ή έχει ως αποτέλεσμα υπερβολικό αριθμό παραπόνων χρηστών ή spam. Η συμπερίληψη θέσεων εργασίας από τον ιστότοπό σας καθ' οιονδήποτε χρόνο δεν διασφαλίζει τη συμπερίληψή τους οποιαδήποτε άλλη στιγμή. 

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι προς το παρόν το Indeed δεν δέχεται πλέον αιτήσεις για νέες σελίδες εύρεσης εργασίας να διαθέτουν το περιεχόμενό τους στα αποτελέσματα αναζήτησής μας στην αμερικάνικη ιστοσελίδα.Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk