Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Κατευθυντήριες Οδηγίες συμπερίληψης Πίνακα Εργασίας

Ο στόχος της Indeed είναι να φέρει αυτόν που αναζητά εργασία σε απευθείας επαφή με την πραγματική εργασία για την οποία ενδιαφέρεται, το συντομότερο δυνατόν.  Αυτές οι κατευθυντήριες οδηγίες μπορούν να βοηθήσουν να διασφαλιστεί ότι αυτοί που αναζητούν εργασία έχουν μία εμπειρία επί της Indeed που τους πηγαίνει απευθείας και αμέσως σε πραγματικές εργασίες και πραγματικές αιτήσεις για εργασία, χωρίς να απαιτείται σκέψη ή άχρηστες πληροφορίες.  Αυτός ο κατάλογος θεωρείται μία λίστα από σημαντικά λαμπερά παραδείγματα τα οποία δεν εξαντλούνται σε αυτήν.

Κατευθυντήριες Οδηγίες Εργασίας

 • Συμπερίληψη μόνο πληρωμένων, τρεχουσών εργασιών αναρτημένων απευθείας στον δικό σας πίνακα εργασιών από εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των εταιρειών
 • Συμπερίληψη πλήρων δεδομένων για την εργασία περιλαμβανομένης της επωνυμίας της εταιρείας, της τοποθεσίας, του τίτλου εργασίας και της πλήρους περιγραφής εργασίας
 • Από τη στιγμή που βρίσκονται στην ιστοσελίδα σας, αυτοί που αναζητούν εργασία θα πρέπει να είναι σε θέση να βλέπουν την πλήρη περιγραφή εργασίας χωρίς να απαιτείται σύνδεση ή εγγραφή
 • Δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία χρέωση για αίτηση για τις εργασίες
 • Η αίτηση αυτή καθ' αυτή θα πρέπει να είναι απλή με τα απαιτούμενα πεδία να περιορίζονται σε αυτά που είναι εντελώς απαραίτητα
 • Η αίτηση θα πρέπει να λάβει χώρα απευθείας στον Πίνακα Εργασίας και αυτοί που αναζητούν εργασία δεν θα πρέπει να οδηγούνται σε οποιαδήποτε άλλη ιστοσελίδα

Κατευθυντήριες Οδηγίες Ιστοσελίδας

 • Η ιδιωτικότητα και οι προσωπικές πληροφορίες αυτών που αναζητούν εργασία θα πρέπει να τυγχάνουν προστασίας και να χρησιμοποιούνται μόνο σε σχέση με αναζήτηση ή αίτησή τους για εργασία 
 • Οι ιστοσελίδες που προσφέρουν δωρεάν αναρτήσεις, ή ιστοσελίδες που "σύρουν" ή ανακατανέμουν εργασίες από άλλες ιστοσελίδες δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνονται
 • Η ιστοσελίδα σας θα πρέπει να περιλαμβάνει μία ευκρινή σελίδα επικοινωνίας με μία φυσική διεύθυνση και δεν πρέπει να έχει υπερβολικές ή δόλιες διαφημίσεις
 • Η οποιαδήποτε διαφήμιση θα πρέπει να είναι χαμηλών τόνων και να μην αποσπά αυτόν που αναζητά εργασία από την περιγραφή και την αίτηση
 • Η ιστοσελίδα σας πρέπει ακόμη να επιδεικνύει ένα κατάλληλο επίπεδο οργανικής κίνησης σχετικό με την απαρίθμηση εργασιών
 • Η Indeed πρέπει να έχει την ευελιξία να προστατεύει αυτόν που αναζητά εργασία από τς λίστες εργασιών που δεν είναι αληθινές, που δεν είναι πλήρεις ή που απαιτούν πληροφορίες που δεν χρειάζονται.  Αν η Indeed δει ότι οποιοσδήποτε πίνακας εργασιών δεν αντιλαμβάνεται αυτό το σκοπό, με βάση τα ως άνω και υπό

τη διακριτική ευχέρεια της Indeed και μόνο, η Indeed πρέπει να απομακρύνει αυτές τις εργασίες ή εκείνο τον πίνακα εργασιών για να προστατεύσει αυτόν που αναζητά εργασία.  Περιλαμβάνοντας τις εργασίες του στην Indeed, ο πίνακας εργασιών αντιλαμβάνεται και συμφωνεί με αυτό.  Συγκεκριμένα, η Indeed διατηρεί το δικαίωμα να απομακρύνει από την ιστοσελίδα της οποιαδήποτε εργασία δεν συνάδει με αυτές τις κατευθυντήριες οδηγίες ή καταλήγει στο να έχει εκτεταμένα παράπονα από τους χρήστες ή ανεπιθύμητη αλληλογραφία. Η συμπερίληψη εργασιών από την ιστοσελίδα σας δεν εγγυάται και την συμπερίληψή τους κάποια άλλη δεδομένη στιγμή.  Παρακαλούμε να λάβετε υπ' όψιν ότι επί του παρόντος η Indeed δεν δέχεται αιτήματα από νέους Πίνακες Εργασίας για να διαθέτει το περιεχόμενό τους στα αποτελέσματα αναζήτησής μας στην ιστοσελίδα των ΗΠΑ.Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk