Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Επεξεργασία της σελίδες εταιρειών

Αφού κατοχυρώσετε τη Σελίδα εταιρείας σας, είναι πολύ απλό να κάνετε αλλαγές. Παρακάτω παρέχονται οδηγίες βήμα προς βήμα για να ξεκινήσετε.

Για να επεξεργαστείτε την εταιρική σελίδα σας:

 1. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας στο Indeed.
 2. Πατήστε στην καρτέλα "Εταιρικές Σελίδες" στο επάνω μέρος της σελίδας.
 3. Πατήστε "Επεξεργασία Σελίδας" στη δεξιά πλευρά της Σελίδας της εταιρείας σας.

Για να μεταφορτώσετε μια εικόνα κεφαλίδας:

 1. Πατήστε "Επεξεργασία Σελίδας" στη δεξιά πλευρά της Σελίδας της εταιρείας σας.
 2. Επιλέξτε "Επιλέξτε Εικόνα" στο τμήμα "Εικόνα Κεφαλίδας".
 3. Επιλέξτε το αρχείο εικόνας κεφαλίδας και επιλέξτε "Άνοιγμα".

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Οι εικόνες κεφαλίδας πρέπει να έχουν μέγεθος τουλάχιστον 980x200 pixels και το μέγεθός τους μπορεί να προσαρμοστεί. Συστήνεται η μεταφόρτωση φωτογραφιών σε μορφή JPEG.

Για να μεταφορτώσετε το λογότυπο μιας εταιρείας:

 1. Πατήστε "Επεξεργασία Σελίδας" στη δεξιά πλευρά της Σελίδας της εταιρείας σας.
 2. Επιλέξτε "Επιλέξτε Εικόνα" στο τμήμα "Λογότυπο εταιρείας".
 3. Επιλέξτε το αρχείο εικόνας λογοτύπου και επιλέξτε "Άνοιγμα".

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Τα λογότυπα πρέπει να έχουν μέγεθος 400x160 pixels και το μέγεθός τους μπορεί να προσαρμοστεί. Συστήνεται η μεταφόρτωση φωτογραφιών σε μορφή JPEG.

Για τη μεταφόρτωση προσαρμοσμένου περιεχομένου:

 1. Πατήστε "Επεξεργασία Σελίδας" στη δεξιά πλευρά της Σελίδας της εταιρείας σας.
 2. Επιλέξτε "Βίντεο", "Εικόνα" ή "Κείμενο" στον τίτλο "Προσθήκη προσαρμοσμένου περιεχόμενου".
 3. Μεταφορτώστε το αρχείο σας ή καταχωρίστε το κείμενο και πατήστε "Αποθήκευση".

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Συστήνεται η μεταφόρτωση φωτογραφιών σε φορμά 16:9 και μορφή JPEG. Για να αλλάξετε τη σειρά εμφάνισης του προσαρμοσμένου περιεχομένου, πατήστε στα βέλη δίπλα σε κάθε στοιχείο, μετά τη μεταφόρτωση.

Για την ενσωμάτωση μέσων κοινωνικής δικτύωσης:

 1. Πατήστε "Επεξεργασία Σελίδας" στη δεξιά πλευρά της Σελίδας της εταιρείας σας.
 2. Επιλέξτε "Επεξεργασία" στο τμήμα "Σύνδεσμοι" της σελίδας.
 3. Καταχωρίστε τη διεύθυνση URL του λογαριασμού Twitter/Facebook.
 4. Πατήστε "Αποθήκευση". Οι αναρτήσεις σας θα εμφανίζονται αυτόματα στη Σελίδα της εταιρείας σας.

Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk