Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Η εμπειρία του ατόμου που αναζητά εργασία

Στην Indeed η αποστολή μας είναι να βοηθάμε αυτούς που αναζητούν εργασία. Η ομάδα μας για την ποιότητα αναζήτησης συνεισφέρει σε αυτόν τον στόχο, διασφαλίζοντας ότι η εμπειρία αναζήτησης θέσης εργασίας στο Indeed χαρακτηρίζεται από συνάφεια και υψηλή ποιότητα. Η εστίασή μας στην εμπειρία των ατόμων που αναζητούν εργασία είναι αντιπροσωπευτική των αξιών της Indeed. Πιστεύουμε ότι παρέχοντας την καλύτερη δυνατή εμπειρία στα άτομα που αναζητούν εργασία, εξασφαλίζουμε ότι οι εργοδότες θα είναι σε θέση να συγκεντρώσουν μια άρτια ομάδα αιτούντων με τα κατάλληλα προσόντα.

Η εμπειρία του ατόμου που αναζητά εργασία είναι σχεδιασμένη έτσι, ώστε να βοηθούμε τους εργοδότες να κατανοούν τα πρότυπα ποιότητας της Indeed από την πλευρά του ατόμου που αναζητά εργασία, αλλά και να βοηθούμε τα άτομα που αναζητούν εργασία να κατανοήσουν καλύτερα τα δικαιώματά τους όταν χρησιμοποιούν το Indeed. Στόχος της Indeed είναι να παρέχει την καλύτερη εμπειρία αναζήτησης θέσης εργασίας στους χρήστες μας. Τυχόν παρέκκλιση από τα παραπάνω ενδέχεται να επηρεάσει τη δυνατότητα του εργοδότη να χρησιμοποιεί το Indeed και τα προϊόντα του.

Όταν χρησιμοποιώ το Indeed...

  1. Βλέπω αποκλειστικά και μόνο θέσεις εργασίας. Βλέπω ευκαιρίες απασχόλησης καλής ποιότητας. Γενικές διαφημίσεις, ανεπιθύμητο περιεχόμενο και ευκαιρίες για έναρξη προσωπικών επιχειρηματικών ευκαιριών δεν εμφανίζονται στα αποτελέσματα αναζήτησής μου.
  2. Βλέπω θέσεις εργασίας που είναι πραγματικές και για συγκεκριμένες ευκαιρίες. Αυτές οι θέσεις εργασίας είναι τρέχουσες και διαθέσιμες για να υποβάλω αίτηση, προσφέρουν σταθερή εργασία και δεν αποτελούν προσωρινές δουλειές ή γενικές και ασαφείς διαφημίσεις πρόσληψης.
  3. Οι θέσεις εργασίας που βλέπω έχουν πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες, όπως τοποθεσία, όνομα εταιρείας, τίτλο εργασίας και επαρκή περιγραφή της θέσης εργασίας, και δεν με παραπλανούν με ψεύτικες ή ασαφείς πληροφορίες.
  4. Βλέπω την πιο πρόσφατη ενημέρωση των θέσεων εργασίας που με φέρνουν σε επαφή με τον εργοδότη όσο το δυνατόν πιο άμεσα, ενώ οι θέσεις εργασίας δημοσιεύονται είτε από τον εργοδότη είτε από αντιπρόσωπο που έχει προσλάβει ο εργοδότης. Δεν βλέπω πολλές παραλλαγές της ίδιας θέσης εργασίας που δημοσιεύονται από μη εξουσιοδοτημένους ή έμμεσα σχετιζόμενους με τον εργοδότη διαφημιζόμενους.
  5. Κατανοώ ότι το Indeed είναι μια δωρεάν υπηρεσία και ότι μπορώ να υποβάλω αίτηση για θέσεις εργασίας χωρίς να πληρώσω κάτι, προκειμένου να περάσω από συνέντευξη, να προσληφθώ ή να κάνω τη δουλειά μου.
  6. Βλέπω θέσεις εργασίας που προσφέρουν δίκαιη αποζημίωση για οποιαδήποτε εργασία μπορεί να παρέχω.
  7. Βρίσκω θέσεις εργασίας από εργοδότες που θα με αξιολογήσουν και θα με κρίνουν δίκαια. Οι αξιολογήσεις δεν βασίζονται σε χαρακτηριστικά που δεν επηρεάζουν την εργασία μου ή είναι άσχετα με τη θέση εργασίας, αλλά στα προσόντα, στην εμπειρία και στον χαρακτήρα μου.
  8. Νιώθω προστατευμένος/-η και δεν ανησυχώ για τυχόν ψεύτικες διαφημίσεις ή θέσεις εργασίας που θα έχουν ως απαίτηση να συμμετάσχω σε παράνομες δραστηριότητες.
  9. Βλέπω θέσεις εργασίας που είναι ακριβείς και σχετικές με την αναζήτησή μου, εντός των πεδίων/κλάδων και της τοποθεσίας αναζήτησής μου.
  10. Έχω το δικαίωμα να αναφέρω θέσεις εργασίας που πιστεύω ότι επηρεάζουν αρνητικά την εμπειρία μου κατά την αναζήτηση θέσεων εργασίας ή μπορεί να επηρεάζουν αρνητικά την εμπειρία άλλων ατόμων που αναζητούν εργασία.


Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk