Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Χρήση της Ανάλυσης δεδομένων Indeed για τη βελτίωση της απόδοσης

Το πρώτο βήμα για τη βελτίωση της απόδοσης στο Indeed είναι η κατανόηση των μετρήσεων στην Ανάλυση δεδομένων Indeed. Από εκεί, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα διαθέσιμα δεδομένα, για να κάνετε αλλαγές που θα συμβάλλουν στη βελτιστοποίηση της στρατηγικής προσλήψεών σας.

Μέτρηση

Ορισμός

Βελτίωση αυτής της μέτρησης

Εμφανίσεις

Ο αριθμός των φορών που εμφανίζεται η διαφήμισή σας

Χρησιμοποιήστε σχετικές λέξεις-κλειδιά και ορίστε τον κατάλληλο προϋπολογισμό

Κλικ

Ο αριθμός των φορών που η διαφήμισή σας δέχεται κλικ

Συντάξτε ελκυστικό κείμενο διαφήμισης

Κόστος ανά κλικ (CPC)

Το ποσό που δαπανάτε ανά κλικ

Ορίστε τον προϋπολογισμό σας με βάση τον ανταγωνισμό στην αγορά

Αιτήσεις

Ο αριθμός των αιτήσεων που υποβάλλονται για τη θέση εργασίας σας

Φροντίστε η αίτησή σας να είναι σύντομη και περιεκτική ή απλοποιήστε τη διαδικασία χρησιμοποιώντας την Αίτηση Indeed

Κόστος ανά αίτηση (CPA)

Το ποσό που δαπανάτε ανά αίτηση

Βελτιστοποιήστε τον προϋπολογισμό σας, για να επιτύχετε τους στόχους προσλήψεών σας.Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk