Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Τι είναι το στοιχείο γραμμής "Προσαρμογή τιμολογίου";

Το στοιχείο γραμμής Προσαρμογή τιμολογίου αναφέρεται σε μια έκπτωση που εφαρμόζεται στον λογαριασμό σας για τις Χορηγούμενες θέσεις εργασίας. Το ποσό αφαιρείται από το οφειλόμενο τιμολόγιο του τρέχοντος μήνα.

Μπορεί να λάβετε ένα τιμολόγιο με μηδενικό υπόλοιπο, αν η προσαρμογή τιμολογίου αφορά ολόκληρο το οφειλόμενο ποσό. Σε αυτή την περίπτωση δεν απαιτείται καμία ενέργεια από εσάς.

Οι επιστροφές χρημάτων και τα πιστωτικά σημειώματα δεν περιλαμβάνονται στο στοιχείο γραμμής προσαρμογής τιμολογίου.Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk