Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Τι σημαίνει "προϋπολογισμός θέσης εργασίας";

Οι Χορηγούμενες θέσεις εργασίας του Indeed λειτουργούν σύμφωνα με ένα μοντέλο πληρωμής με βάση την απόδοση, που σημαίνει ότι πληρώνετε μόνο ένα μικρό ποσό κάθε φορά που ένα άτομο που αναζητά εργασία κάνει κλικ στη θέση εργασίας σας. Ο "προϋπολογισμός θέσης εργασίας" αναφέρεται στο ποσό που επιλέγετε να πληρώνετε κάθε ημέρα, κατά μέσο όρο, για αυτά τα κλικ.

Αν και οι Χορηγούμενες θέσεις εργασίας παραμένουν ψηλά στα αποτελέσματα αναζήτησης, ένας υψηλότερος προϋπολογισμός θέσης εργασίας καθιστά την καταχώρισή σας πιο ανταγωνιστική σε σχέση με παρόμοιες θέσεις εργασίας στην περιοχή σας, προκειμένου να εμφανίζεται πριν από αυτές στις σελίδες των σχετικών αποτελεσμάτων αναζήτησηςΉταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk