Δημοσιεύστε την αγγελία εργασίας

Πόσο πρέπει να πληρώνω ανά κλικ;

Ενώ το συνολικό ποσό που πληρώνετε για τα κλικ περιορίζεται από τον ημερήσιο προϋπολογισμό σας, η διαχείριση του κόστους των μεμονωμένων κλικ πραγματοποιείται από ένα εργαλείο που ονομάζεται Βελτιστοποίηση προσφορών. Ο σκοπός της Βελτιστοποίησης προσφορών είναι να εξασφαλίζει ότι η θέση εργασίας σας λαμβάνει τη μέγιστη ορατότητα για το ποσό που έχετε επιλέξει να δαπανάτε κάθε ημέρα. Για να επιτευχθεί αυτό, ο προϋπολογισμός σας ανταποκρίνεται στις διακυμάνσεις της επισκεψιμότητας από άτομα που αναζητούν εργασία κατά τη διάρκεια της ημέρας, ώστε να αυξάνεται το ποσό που πληρώνετε για κλικ όταν το ενδιαφέρον των υποψηφίων είναι το υψηλότερο.

 Ήταν χρήσιμο αυτό το άρθρο;
Παρέχεται από τη Zendesk