Julkaise työpaikkailmoitus

Työpaikkojen julkaisemista koskevat yleiset käytännöt

Indeedin työpaikkojen julkaisemista koskevat käytännöt on suunniteltu hakutuloksissamme
maailmanlaajuisesti esiintyvän sisällön sääntelemistä varten. Näistä sääntelevistä käytännöistä
käy ilmi Indeedin tavoite tarjota käyttäjilleen paras mahdollinen työpaikkahakukokemus.

Viestintäkäytäntö

Indeedin välityksellä lähetettävissä viesteissä on noudatettava yleisesti ottaen samoja sääntöjä
kuin työpaikkailmoituksissa siinä mielessä, että et voi käyttää näitä viestejä työpaikkojen laatua
koskevien ohjeiden kiertämiseksi. Otathan huomioon seuraavat ohjeet, kun olet yhteydessä
työnhakijoihin:

Esittele täsmällinen ja asiaankuuluva työpaikka

Älä anna työnhakijalle läpikäytäväksi luetteloa avoimista työpaikoista. Kun viestit
työnhakijoiden kanssa, ilmoita selvästi tarjolla oleva työpaikka ja ota yhteyttä
asiaankuuluviin työnhakijoihin. Työpaikkasi on sovelluttava hyvin työnhakijan
kokemukseen ja uravaiheeseen.

Liitä mukaan tiedot työpaikasta ja tunnistetiedot

Viestisi on sisällettävä työpaikan sijainti, työnimike, vaatimukset ja palkitsemisrakenne.
Jos viestiisi sisältyy myös linkki, sen on ohjattava työnhakijat suoraan työpaikkaa
koskeviin tietoihin. Muista lisätä viestiin yrityksesi nimi ja sijainti sekä oma nimesi ja
työnimikkeesi. Jos mahdollista, käytä yrityksesi sähköpostiosoitetta.

Kunnioita työnhakijan yksityisyyttä

Älä pyydä mitään muita tietoja niiden vähimmäistietojen lisäksi, jotka ovat tarpeen
palkkaustarpeidesi täyttämiseksi. Kunnioita työnhakijan yksityisyyttä koko
palkkausprosessin ajan ja Indeedin välityksellä lähettämissäsi viesteissä.

Työnhakukäytäntö

Avoimuus ja esteettömyys

Työnhakuprosessin on oltava avoin ja yksinkertainen. Työhakemusten on liityttävä
julkaistuun työpaikkailmoitukseen eikä kyvykkäiden työnhakijoiden joukon kokoamiseen.
Toimenkuvassa on esitettävä selvästi työpaikan julkaisijan suhde varsinaiseen
työnantajaan. Tämä koskee erityisesti rekrytointeja suorittavia kolmansia osapuolia.

Yksityisyys

Hakemusprosessin aikana kerättyjä työnhakijan henkilötietoja on käsiteltävä yrityksessä
huolellisesti eikä niitä saa koskaan antaa ulkopuolisille.

Syrjintää koskeva käytäntö

Indeed noudattaa käytäntöä, jonka mukaan työnhakijoiden sopivuutta tulee arvioida niiden tekijöiden perusteella, jotka vaikuttavat suoraan heidän kykyynsä suoriutua tehtävästään. Työnhakijoita ei tule syrjiä, sulkea työnhaun ulkopuolelle tai arvioida sellaisten ominaisuuksien perusteella, jotka eivät vaikuta heidän kykyynsä suoriutua tehtävästään tai heidät rekrytoivan osapuolen menestymiseen. Indeed poistaa työpaikat, jotka rikkovat näitä normeja.

Lainmukaisuutta koskeva käytäntö

Indeed ei salli työmahdollisuuksia, jotka rikkovat mitä tahansa sovellettavaa lakia, eikä
Indeed salli mitään työpaikkoja, joissa työpaikan saanutta henkilöä edellytetään
rikkomaan mitä tahansa sovellettavaa lakia.

Alustan väärinkäyttöä koskeva käytäntö

Indeed ei salli sellaisen sisällön tai järjestelmien kehittämistä, joilla pyritään
peukaloimaan työpaikkojen järjestystä alustallamme tai kiertämään hakujen laatua
koskevat järjestelmät. Työtehtävien julkaiseminen toistuvasti uudelleen tai työtehtävien
julkaiseminen useammissa sijainneissa kuin missä työpaikkaa tarjotaan ovat
esimerkkejä toiminnasta, jota ei suositella ja joka voi huonontaa sisällön näkyvyyttä
sivustolla.

*Vastuuvapauslauseke*

Työpaikat, jotka eivät täytä Indeedin vaatimuksia, voidaan tarkistaa, ja palkkaavalta yritykseltä
voidaan pyytää lisätietoja. Harhaanjohtaviksi osoittautuvat tai työnhakijan kokemuksen pilaavat
listaukset tai sellaiset listaukset, jotka eivät meidän mielestämme edusta "todellista" työpaikkaa, voidaan poistaa kokonaan hakutuloksista. Huomaa: Indeed voi hylätä tai poistaa minkä tahansa työpaikan ja poistaa käytöstä minkä tahansa yrityksen tilin mistä tahansa syystä tai ilman mitään syytä. Emme voi ilmoittaa jokaista syytä, miksi työpaikka tai yritys voidaan poistaa. Pidätämme aina oikeuden poistaa minkä tahansa orgaanisen tai sponsoroidun työpaikan, jos poistaminen tuntuu meidän itsemme tai palvelumme käyttäjien kannalta tarpeelliselta.Oliko tämä artikkeli hyödyllinen?
Palvelun toteuttaa Zendesk