פרסום משרה

שיטות עבודה מומלצות לפרסום משרה

הנחיות אלה מיועדות לסייע למעסיקים ולמחפשי עבודה להבין את נהלי בקרת האיכות של Indeed. Indeed פועלת כדי לספק חוויה מיטבית למחפשי עבודה ומכירה בקיומם של הבדלים משמעותיים בין התעשיות והשווקים השונים. הבדלים אלה באים לידי ביטוי באופן שבו אנו מיישמים הנחיות אלה, שבדרך כלל מתייחסות לתעשייה ספציפית או לשוק ספציפי. אי ציות להנחיות אלה עלול להשפיע על נראות המשרה באתר.

מדיניות משרות

משרות ומשרות בלבד

Indeed אינה מתירה מודעות שאינן מתייחסות למשרות. מודעות אלה כוללות, בין היתר, הזדמנויות הכשרה ולימוד, הזדמנויות למכרזים, הזדמנויות לשיווק רשתי, בקשה לתעסוקה של מחפשי עבודה, משרות שפג תוקפן ומשרות שאינן מייצגות משרה פנויה ספציפית של מעסיק.

משרות מדויקות ומפורטות

Indeed לא מתירה משרות עם פרטי משרה שקריים, כלליים, מטעים או חסרים.

משרות של גורמים מורשים

אין להשתמש בתוכן משרה שאינו שלך. Indeed אינה מתירה משרות של גורמים שאינם מורשים לפרסם בשם המעסיק. כל משרה שמופיעה ב-Indeed חייבת להיות משרה המוצעת על-ידי נציג מורשה של החברה שרוצה לאייש משרה. גורמי צד שלישי שמגייסים בשם מעסיק חייבים לציין זאת באופן מפורש כדי לא להציג קשר זה באופן בלתי הולם למחפש העבודה.

משרות ראשיות

Indeed מייחסת חשיבות ליצירת קשר בין מחפשי עבודה למעסיקים, ותשאף לחבר בין צדדים אלה בדרך הישירה ביותר שאפשר. Indeed משתפת פעולה עם ספקי תוכן רבים כדי להציג תוכן איכותי למחפשי העבודה, אך נעניק עדיפות לגרסת משרה שמגיעה ישירות מהמעסיק. 

משרות ללא עמלות

Indeed מייחסת חשיבות לאספקת הזדמנויות למשרה למחפשי עבודה מבלי לגבות תשלום מהעובד. עמלות או דרישות להכשרה על חשבון מחפשי העבודה עלולות להעיד על שיטות העסקה טורפניות.

כותרות ותיאורים של איכות

Indeed מייחסת חשיבות למשרות עם כותרות ותיאורים מפורטים, מדויקים ומעוצבים היטב. אל תכלול בכותרות פרטי קליקבייט ופרטים שאינם שייכים למשרות. תיאורי משרות צריכים לכלול בראש ובראשונה פרטים על התפקיד ולהימנע מלהתמקד במידע לא רלוונטי על החברה.

תוכן שאינו פוגעני

Indeed מייחסת חשיבות ליצירת חוויות באיכות גבוהה למשתמשים באתר שלנו. משרות, תכנים והודעות בעלי אופן פוגעני וחשיפת מחפשי העבודה או המעסיקים לתוכן וולגרי, לא חוקי וכו' מפרים הנחיה זו.

*כתב ויתור*

משרות שאינן עומדות בסטנדרטים של Indeed עשויות לעבור בדיקות חוות דעת וייתכן שיידרש מידע נוסף מהחברה המגייסת. ייתכן שמודעות שיוכח כי הן מטעות, מודעות הפוגעות בחוויית מחפש העבודה או מודעות שלא ניתן לקבוע בוודאות כי הן מייצגות משרה "אמיתית" יוסרו לגמרי מתוצאות החיפוש. שים לב: Indeed עשויה לדחות או להסיר כל משרה ולהשבית את החשבון של כל חברה, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה. אנו לא יכולים לנמק ולהציג כל סיבה שבגללה מתקבלות החלטות להסיר משרה או חברה, ואנו תמיד שומרים לעצמנו את הזכות להסיר משרה כלשהי, אורגנית או ממומנת, אם נחשוב שהדבר נדרש לטובת האינטרסים שלנו או של המשתמשים שלנו.

 

 האם מאמר זה עזר לך?
מופעל על ידי Zendesk