פרסום משרה

מדיניות כללית לפרסום משרה

מדיניות פרסום המשרה של Indeed מיועדת לפקח על התוכן המוחזר בתוצאות שלנו באופן כללי. מדיניות פיקוח זו מייצגת את המטרה של Indeed לספק את חוויית חיפוש המשרות הטובה ביותר עבור המשתמשים שלנו.

מדיניות תקשורת

הודעות הנשלחות דרך Indeed צריכות לציית באופן כללי לאותם הכללים החלים על פרסומי משרות בכך שאין להשתמש בהודעות אלה כדי לעקוף את ההנחיות לגבי איכות המשרות. בזמן השיחה עם מועמדים, חשוב לשים לב להנחיות הבאות:

הצג משרה ספציפית ורלוונטית

אין למסור לאף מועמד רשימה של המשרות הזמינות לעיונו. כאשר משוחחים עם מועמדים, יש להצהיר באופן ברור על המשרה המוצגת ועליה להיות רלוונטית למועמדים שעמם נוצר קשר. המשרה שאתה מציע צריכה להתאים היטב לניסיון ולמצב הקריירה של המועמד.

כלול את פרטי המשרה ומידע מזהה

ההודעה שלך צריכה לכלול את מיקום המשרה, שם המשרה, הדרישות ומבנה הפיצוי. אם ההדעה כוללת גם קישור, קישור זה צריך לשלוח את המועמדים ישירות לפרטי המשרה. הקפד לכלול את השם והמיקום של החברה שלך וכן את שמך ואת תפקידך. כאשר הדבר אפשרי, השתמש בכתובת הדוא"ל של החברה.

התחשב בפרטיות המועמד

אין לבקש מידע כלשהו מעבר למינימום הנדרש כדי לעמוד בדרישות הגיוס. התחשב בפרטיות המועמד לאורך כל תהליך ההעסקה והתקשורת עמו ב-Indeed.

מדיניות הגשת מועמדות

שקיפות ונגישות

תהליך הגשת המועמדות חייב להיות פשוט וקל לניווט. הגשות המועמדות חייבות להיות ספציפיות למשרה שפורסמה ולא למאגר כישרונות. תיאור המשרה חייב להבהיר את הקשר של מפרסם המשרה למעסיק הקצה, במיוחד במקרה של גיוסים של צד שלישי.

פרטיות

יש להתייחס לפרטים האישיים של המועמד שנאספו בתהליך הגשת המועמדות במשנה זהירות בתוך החברה, ולעולם אין למסור אותם לגורמי צד שלישי.

מדיניות הפליה

Indeed מאמינה שיש להתייחס למחפשי משרות על סמך גורמים הקשורים ישירות ליכולת שלהם לבצע את העבודה בהצלחה. אין לשלול מחפשי משרות או להתעלם מהם על סמך מאפיינים שאינם משפיעים על ביצועי העבודה שלהם או על ההצלחה של הצד המגייס. Indeed תסיר משרות שמפרות סטנדרטים אלה.

מדיניות חוקיות

Indeed אינה מתירה הזדמנויות למשרה שמפרות את החוקים החלים וכן אינה מתירה משרות שמחייבות את העובד עצמו להפר חוקים חלים כלשהם.

מדיניות בנושא שימוש לרעה בפלטפורמה

Indeed אינה מתירה לפתח תכנים או מערכות שמנסים להשפיע על דירוג המשרות בפלפטורמה שלנו או לעקוף את מערכות איכות החיפוש. פרסום חוזר ותכוף של תפקידים או פרסום תפקידים במיקומים שונים מאלה שבהם המשרה הוצעה הם דוגמאות להתנהגות פסולה ועלולים להשפיע על נראות התוכן באתר.

*כתב ויתור*

משרות שאינן עומדות בסטנדרטים של Indeed עשויות לעבור בדיקות חוות דעת וייתכן שיידרש מידע נוסף מהחברה המגייסת. ייתכן שמודעות שיוכח כי הן מטעות, מודעות הפוגעות בחוויית מחפש העבודה או מודעות שלא ניתן לקבוע בוודאות כי הן מייצגות משרה "אמיתית" יוסרו לגמרי מתוצאות החיפוש. שים לב: Indeed עשויה לדחות או להסיר כל משרה ולהשבית את החשבון של כל חברה, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה. אנו לא יכולים לנמק ולהציג כל סיבה שבגללה מתקבלות החלטות להסיר משרה או חברה, ואנו תמיד שומרים לעצמנו את הזכות להסיר משרה כלשהי, אורגנית או ממומנת, אם נחשוב שהדבר נדרש לטובת האינטרסים שלנו או של המשתמשים שלנו.האם מאמר זה עזר לך?
מופעל על ידי Zendesk