פרסום משרה

לוח הזמנים של המשרה הממומנת שלי

פרסום ב-Indeed הינו מבוסס-תקציב ולא מבוסס-זמן. אין שום חוזה או התחייבות זמנית עבור משרות ממומנות.

  • המשרה הממומנת שלך עם תקציב מתקדם תופיע ב-Indeed עד לניצול התקציב במלואו.
  • המשרה הממומנת שלך עם תקציב פשוט תופיע באופן מחזורי - התקציב היומי או החודשי שהגדרת יתחדשו באופן אוטומטי בסיום התקופה המוגדרת.
  • ניתן להשתמש באפשרות תאריך הסיום בכדי ש-Indeed תסיר את המשרה באופן אוטומטי ביום שהוגדר.
  • אם יש לך מספיק מועמדים - או אם המשרה אויישה - באפשרותך להשהות או לסגור את המשרה הממומנת, ותתבקש לשלם אך ורק עבור הוצאותיך עד לאותו זמן.


האם מאמר זה עזר לך?
מופעל על ידי Zendesk