Dodaj ofertę

Najlepsze praktyki dotyczące zamieszczania ofert pracy

Niniejsze wytyczne mają na celu pomóc pracodawcom i osobom poszukującym pracy zrozumieć standardy jakościowe serwisu Indeed. Serwis Indeed dąży do zapewnienia osobom poszukującym pracy jak najlepszych doświadczeń, jednocześnie uwzględniając znaczące różnice występujące między poszczególnymi branżami i rynkami. Różnice te mają odzwierciedlenie we wdrożonych przez nas wytycznych, które często są dostosowane do danej branży lub danego rynku. Nieprzestrzeganie tych wytycznych może wpłynąć na widoczność oferty pracy w witrynie.

Zasady dotyczące ofert pracy 

Tylko i wyłącznie oferty pracy

Serwis Indeed nie zezwala na zamieszczanie ogłoszeń innych niż oferty pracy. Dotyczy to m.in. ofert szkoleniowych, edukacyjnych i franczyzowych, propozycji z zakresu marketingu wielopoziomowego (MLM), ogłoszeń o poszukiwaniu pracy zamieszczanych przez kandydatów, nieaktualnych ofert pracy, a także ofert nieodnoszących się do konkretnego stanowiska dostępnego u danego pracodawcy.

Precyzyjne i szczegółowe oferty pracy

Serwis Indeed nie zezwala na zamieszczanie ofert pracy, które wprowadzają w błąd, są ogólnikowe, mylne lub takie, w których brakuje szczegółów stanowiska.

Oferty pracy zamieszczane przez upoważnione podmioty

W ofertach pracy należy korzystać wyłącznie z własnych treści. Serwis Indeed nie zezwala na zamieszczanie ofert pracy przez podmioty, które nie zostały do tego upoważnione przez danego pracodawcę. Każda oferta pracy publikowana w serwisie Indeed musi być zgłoszona przez upoważnionego przedstawiciela firmy poszukującej pracownika. Podmioty zewnętrzne rekrutujące w imieniu pracodawcy muszą być wyraźnie oznaczone, aby osoba poszukująca pracy nie odniosła mylnego wrażenia na temat tej relacji.

Pierwotne oferty pracy

Serwis Indeed pragnie łączyć osoby poszukujące pracy z pracodawcami w możliwie jak najbardziej bezpośredni sposób. Serwis Indeed współpracuje z wieloma dostawcami treści, aby udostępniać osobom poszukującym pracy wysokiej jakości oferty, ale priorytet mają oferty pracy pochodzące bezpośrednio od pracodawcy.

Oferty pracy bez opłat

Serwis Indeed pragnie prezentować osobom poszukującym pracy oferty, które nie wymagają do nich dodatkowych opłat. Przypadki, w których od osób poszukujących pracy wymagane są opłaty lub płatne szkolenie, mogą być traktowane jako nieetyczne praktyki w zakresie zatrudniania. 

Wysokiej jakości tytuły i opisy

Serwis Indeed docenia oferty pracy zawierające szczegółowe, precyzyjne i odpowiednio sformatowane tytuły i opisy. Prosimy nie umieszczać w tytułach mylących lub nieistotnych szczegółów stanowiska. Opis stanowiska powinien zawierać przede wszystkim szczegóły na temat danej roli i nie należy w nim uwzględniać nieistotnych informacji o przedsiębiorstwie.

Nieobraźliwe treści

Serwis Indeed dąży do zapewnienia wysokiej jakości usług osobom szukającym pracy poprzez naszą witrynę. Oferty pracy, treści i wiadomości, które są obraźliwe lub narażają osoby poszukujące pracy bądź pracodawców na kontakt z materiałami wulgarnymi, nielegalnymi itp., stanowią naruszenie tej zasady. 

*Zastrzeżenie*

Oferty pracy, które nie spełniają standardów serwisu Indeed, mogą zostać poddane weryfikacji. W takim przypadku może zajść konieczność przekazania dodatkowych informacji przez przedsiębiorstwo/pracodawcę. Oferty, które zostaną uznane za wprowadzające w błąd, negatywnie wpływające na doświadczenia osób poszukujących pracy lub takie, co do których nie jesteśmy przekonani, że dotyczą „rzeczywistych” ofert pracy, mogą zostać usunięte z wyników wyszukiwania. Uwaga: serwis Indeed może odrzucić lub usunąć dowolną ofertę pracy i dezaktywować konto dowolnego przedsiębiorstwa z dowolnego powodu. Nie jesteśmy w stanie podać wszystkich powodów, dla których dana oferta pracy lub konkretne przedsiębiorstwo mogą zostać wykluczone. W każdym przypadku zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej oferty, zarówno organicznej, jak i sponsorowanej, jeśli naszym zdaniem leży to w interesie naszych użytkowników lub naszej firmy.

 

 Czy ten artykuł był pomocny?
Oparte na technologii Zendesk