Dodaj ofertę

Ogólne zasady zamieszczania ofert pracy

Zasady zamieszczania ofert pracy w serwisie Indeed opracowano z myślą o globalnym nadzorze nad treściami zwracanymi w wynikach wyszukiwania. Zasady te są wyrazem dążenia serwisu Indeed do zapewnienia naszym użytkownikom jak najlepszych doświadczeń podczas wyszukiwania ofert pracy.

Zasady dotyczące komunikacji

Do wiadomości przesyłanych przez serwis Indeed odnoszą się ogólnie te same zasady, co do ofert pracy, tj. nie należy wykorzystywać tych wiadomości do omijania wytycznych dotyczących jakości ofert pracy. Prosimy pamiętać o następujących wytycznych podczas komunikacji z kandydatami:

Przedstawienie konkretnej i odpowiedniej oferty pracy

Nie należy przekazywać kandydatom listy wszystkich dostępnych stanowisk do przejrzenia. Podczas komunikacji z kandydatami stanowisko, którego dotyczy oferta, powinno być jasno określone i pasować do danego kandydata. Oferta pracy powinna odpowiadać doświadczeniu zawodowemu i przebiegowi kariery kandydata.

Umieszczenie w ofercie pracy szczegółów stanowiska i danych identyfikacyjnych

Wiadomość do kandydata powinna zawierać miejsce pracy, nazwę stanowiska, wymagania i strukturę wynagrodzeń. Jeśli w wiadomości jest również link, powinien odsyłać kandydatów bezpośrednio do szczegółów stanowiska. Należy ponadto podać nazwę przedsiębiorstwa, a także imię, nazwisko i stanowisko osoby kontaktującej się z kandydatem. W miarę możliwości należy korzystać z firmowego adresu e-mail.

Poszanowanie prywatności kandydatów

Nie należy żądać informacji wykraczających poza minimalny zakres niezbędny w procesie zatrudniania. Prosimy szanować prywatność kandydatów w trakcie całego procesu zatrudniania i podczas komunikacji w serwisie Indeed.

Zasady składania aplikacji

Przejrzystość i dostępność

Proces składania aplikacji musi być przejrzysty i łatwy w realizacji. Aplikacje muszą być powiązane z konkretną opublikowaną ofertą pracy, a nie odnosić się do puli potencjalnych kandydatów. Z opisu stanowiska musi jasno wynikać, jaka jest relacja między podmiotem zamieszczającym ofertę a docelowym pracodawcą, zwłaszcza w przypadku rekruterów zewnętrznych.

Prywatność

Dane osobowe kandydata zebrane w toku procesu składania aplikacji należy traktować z zachowaniem ostrożności w obrębie przedsiębiorstwa i nigdy nie należy ich udostępniać osobom trzecim.

Zasady antydyskryminacyjne

Indeed wierzy, że kandydatury osób poszukujących pracy należy rozpatrywać w oparciu o czynniki bezpośrednio związane z ich możliwościami skutecznego wykonywania określonych obowiązków. Osób poszukujących pracy nie należy wykluczać na podstawie cech, które nie mają wpływu na wykonywaną pracę ani na pomyślną działalność zatrudniającego je podmiotu. Oferty naruszające powyższe standardy będą usuwane z Indeed.

Zasady dotyczące legalności

Serwis Indeed nie zezwala na zamieszczanie ofert pracy, które naruszają jakiekolwiek stosowne prawa lub wymagają od potencjalnego pracownika naruszania takich praw.

Zasady dotyczące niewłaściwego korzystania z platformy

Serwis Indeed nie zezwala na opracowywanie treści lub systemów mających na celu manipulowanie rankingiem ofert pracy dostępnych na naszej platformie lub obchodzenie systemów zapewniających jakość wyszukiwania. Częste ponowne dodawanie ofert lub dodawanie ofert w lokalizacjach innych niż oferowane stanowisko, to przykłady zachowań, które odradzamy i które mogą wpłynąć na widoczność treści w witrynie.

*Zastrzeżenie*

Oferty pracy, które nie spełniają standardów serwisu Indeed, mogą zostać poddane weryfikacji. W takim przypadku może zajść konieczność przekazania dodatkowych informacji przez przedsiębiorstwo/pracodawcę. Oferty, które zostaną uznane za wprowadzające w błąd, negatywnie wpływające na doświadczenia osób poszukujących pracy lub takie, co do których nie jesteśmy przekonani, że dotyczą „rzeczywistych” ofert pracy, mogą zostać usunięte z wyników wyszukiwania. Uwaga: serwis Indeed może odrzucić lub usunąć dowolną ofertę pracy i dezaktywować konto dowolnego przedsiębiorstwa z dowolnego powodu. Nie jesteśmy w stanie podać wszystkich powodów, dla których dana oferta pracy lub konkretne przedsiębiorstwo mogą zostać wykluczone. W każdym przypadku zastrzegamy sobie prawo do usunięcia dowolnej oferty, zarówno organicznej, jak i sponsorowanej, jeśli naszym zdaniem leży to w interesie naszych użytkowników lub naszej firmy.Czy ten artykuł był pomocny?
Oparte na technologii Zendesk