Dodaj ofertę

Czas trwania sponsorowanej oferty

Ogłaszanie się na platformie Indeed jest zależne od wysokości budżetu, a nie od czasu wyświetlania oferty. Dla ofert sponsorowanych nie stosujemy umów ani zobowiązań dotyczących czasu.

  • Przy zaawansowanym budżecie oferta sponsorowana będzie wyświetlana na platformie Indeed aż do wyczerpania się budżetu.
  • W przypadku budżetu prostego oferta sponsorowana będzie odnawiana automatycznie po upłynięciu danego okresu, zgodnie z ustalonym budżetem dziennym lub miesięcznym.
  • Do automatycznego usunięcia oferty w określonym dniu służy funkcja ustawiania daty zakończenia.
  • Jeżeli masz wystarczającą liczbę kandydatów lub została podjęta decyzja o zatrudnieniu, możesz wstrzymać lub zamknąć swoją sponsorowaną ofertę. Naliczone zostaną jedynie koszty poniesione do tego momentu.


Czy ten artykuł był pomocny?
Oparte na technologii Zendesk