Dodaj ofertę

Jakość usług świadczonych osobom poszukującym pracy

Misją serwisu Indeed jest pomaganie ludziom w znalezieniu pracy. Zespół ds. Standardów Jakości przyczynia się do realizacji tego celu, dbając o to, by użytkownicy poszukujący ofert pracy w serwisie Indeed uzyskiwali wyniki wysokiej jakości i zgodne z ich oczekiwaniami. Chcemy zapewnić osobom poszukującym pracy najwyższą jakość świadczonych usług, co stanowi odzwierciedlenie wartości serwisu Indeed. Wierzymy, że dzięki najwyższej jakości usługom świadczonym osobom poszukującym pracy możemy zapewnić pracodawcom dostęp do szerokiego grona wykwalifikowanych kandydatów.

Celem tego artykułu jest przybliżenie pracodawcom standardów jakości serwisu Indeed z punktu widzenia poszukujących pracy i pomoc poszukującym pracy w lepszym zrozumieniu ich praw podczas korzystania z serwisu Indeed. Serwis Indeed dąży do zapewnienia naszym użytkownikom jak najlepszej jakości usług podczas wyszukiwania ofert pracy. Nieprzestrzeganie tych zasad może wpłynąć na możliwość korzystania z serwisu Indeed i jego produktów przez pracodawcę.

Gdy korzystam z serwisu Indeed…

  1. Widzę tylko i wyłącznie oferty pracy. Widzę oferty pracy charakteryzujące się dobrą jakością; reklamy o charakterze ogólnym, spam i oferty zachęcające do rozpoczęcia własnej działalności nie wyświetlają się w moich wynikach wyszukiwania.
  2. Widzę oferty pracy dotyczące rzeczywistych, konkretnych i wolnych stanowisk. Oferty te są aktualne, dostępne oraz dotyczą stałej pracy w przeciwieństwie do pojedynczych zleceń czy zbyt ogólnych i mało precyzyjnych ogłoszeń rekrutacyjnych.
  3. Oferty pracy, które widzę, zawierają pełne i dokładne informacje, takie jak: lokalizacja, nazwa firmy, tytuł stanowiska i odpowiadający mu opis, a także nie wprowadzają mnie w błąd nieprawdziwymi lub niejasnymi informacjami.
  4. Widzę najaktualniejsze wersje ofert pracy możliwie bezpośrednio łączące się z pracodawcą. Są one zamieszczane przez pracodawcę lub wyznaczonego przez niego przedstawiciela. Nie widzę powielonych wersji tej samej oferty pracy zamieszczanej przez nieuprawnionych lub nie powiązanych bezpośrednio z pracodawcą reklamodawców.
  5. Rozumiem, że korzystanie z serwisu Indeed jest bezpłatne oraz że mogę odpowiadać na oferty pracy bez konieczności zapłaty jakiejkolwiek kwoty za udział w rozmowie kwalifikacyjnej, zatrudnienie lub wykonywanie pracy.
  6. Widzę oferty pracy, w których jest proponowane sprawiedliwe wynagrodzenie za wszelkie prace, jakie mogę wykonywać na danym stanowisku.
  7. Znajduję oferty pracy pracodawców, którzy będą mnie oceniać obiektywnie i podejmować w mojej sprawie bezstronne decyzje. Oceny mojej zdolności do pracy nie zależą od czynników, które nie mają wpływu na moją pracę ani jej nie dotyczą, ale od moich kwalifikacji, doświadczenia i roli.
  8. Mam poczucie bezpieczeństwa i nie obawiam się fałszywych ofert sponsorowanych lub ogłoszeń o pracę wymagających ode mnie zaangażowania się w działalność sprzeczną z prawem.
  9. Widzę oferty pracy odpowiadające moim kryteriom wyszukiwania, pochodzące z obszarów/branż, które mnie interesują, oraz z określonych przeze mnie lokalizacji.
  10. Mam prawo zgłaszać oferty pracy, które moim zdaniem obniżają jakość usług wyszukiwarki lub mogą negatywnie wpłynąć na jakość usług oferowanych innym osobom poszukującym pracy.


Czy ten artykuł był pomocny?
Oparte na technologii Zendesk