Lägg upp ett jobb

Budget för sponsrade jobb

Hos Indeed betalar du bara när kandidater klickar på dina jobb. När du sponsrar ett jobb på Indeed kan du välja mellan två budgetalternativ: Enkel och Avancerad.

Kategori

Enkel

Avancerad

Upplägg

Välj hur mycket du vill betala per dag eller per månad

Välj hur mycket du vill betala totalt

Tidsperiod

Återkommande - den dagliga eller månatliga budgeten du ställer in förnyas automatiskt i slutet av varje kalendermånad

Publiceringstid - när din jobbudget har använts upp tas din annons bort men du kan öka din budget om du vill omaktivera din annons

Maximal kostnad per klick (CPC)

Indeed hanterar din Max CPC utifrån hur stor din dagliga eller månatliga budget är

Du hanterar manuellt din Max CPC

När upphör betalningarna?

Du kan lägga ditt jobb på is eller stänga det när som helst men du kan också ställa in ett slutdatum

Kostnaderna för jobbet upphör automatiskt när pengarna i budgeten är  slut men du kan också lägga ditt jobb på is, stänga det när som helst, eller ställa in ett slutdatum

Jobbudget

Din jobbudget är det verktyg som gör att du kan kontrollera hur mycket du lägger ut på att sponsra ditt jobb. Den Enkla budgeten hanterar dina utgifter enligt ett upprepande schema tills jobbet läggs på is, stängs eller når det inställda slutdatumet. Den Avancerade budgeten kommer att spenderas när arbetssökande klickar på jobben och avbryts när pengarna i budgeten är slut, pausas, eller stängs.

Maximal kostnad per klick

Din maximala kostnad per klick (CPC) påverkar synligheten av dina sponsrade jobb på Indeed. Ju högre Max CPC, desto närmre kommer dina jobb att placeras till sidan 1. Max CPC bör ställas in med tanke på de kunskapskrav som satts för det jobb du söker personal till. Med den Enkla budgeten innebär en högre daglig eller månatlig budget ett högre CPC-bud i sökresultaten. Med den Avancerade budgeten kan du manuellt ställa in din CPC. Var denna artikel till hjälp?
Powered by Zendesk