Lägg upp ett jobb

Sökkvalitet på Indeed

På Indeed är det vårt uppdrag att hjälpa folk att skaffa jobb. Teamet för sökkvalitet bidrar till det här målet genom att säkerställa att jobbsökarupplevelsen på Indeed är relevant och av hög kvalitet. Att fokus vilar på jobbsökarupplevelsen är en grundprincip för Indeed. Vi tror att om vi ger de jobbsökande bästa möjliga upplevelse, så kommer arbetsgivarna att få många kvalificerade sökande som stämmer med deras rekryteringsbehov.

Teamet för sökkvalitet har tidigare inte berättat så mycket om hur våra policyer är utformade, och vi har fått återkoppling från arbetsgivare som vill ha mer information om våra policyer och om hur man följer kvalitetsriktlinjerna. Som ett led i vårt fortsatta arbete med att öka kvaliteten på jobben på Indeed och ge våra jobbsökande ännu bättre resultat, håller teamet för sökkvalitet nu på med att sammanställa och publicera fler offentliga policydokument som beskriver hur vi ser på sökkvalitet.Var denna artikel till hjälp?
Powered by Zendesk