Lägg upp ett jobb

Bästa praxis för platsannonser

Dessa riktlinjer är framtagna för att hjälpa arbetsgivare och arbetssökande att förstå Indeeds kvalitetskrav. Indeed arbetar för att ge den bästa jobbsökarupplevelsen och vi är medvetna om att det finns betydande skillnader mellan olika branscher och marknader. Dessa skillnader reflekteras i hur vi implementerar riktlinjerna eftersom de ofta är bransch- eller marknadsspecifika. Om riktlinjerna inte följs kan det påverka jobbens synlighet på webbplatsen.

Jobbpolicy

Jobb och inget annat

Indeed tillåter inte annonser som inte är platsannonser. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, träning och utbildningsmöjligheter, franchising, marknadsföring på alla nivåer, värvning av jobbsökande, inaktuella jobb och jobb som inte motsvarar en ledig tjänst hos en specifik arbetsgivare. 

Korrekta och detaljerade jobb

Indeed tillåter inte jobb med bedräglig, allmän eller missledande information eller jobb som saknar information. 

Jobb från behöriga parter

Använd inte jobbinnehåll som inte är ditt. Indeed tillåter inte jobb från parter som inte har behörighet att lägga upp jobb för arbetsgivarens räkning. Varje jobb som visas på Indeed måste erbjudas av en behörig företrädare för det företag som behöver tillsätta en ledig plats. Tredjepartsrekrytering för arbetsgivarens räkning måste vara lätt att identifiera så att den arbetssökande inte får fel uppfattning av situationen. 

Primära jobb

Indeed värdesätter att kunna koppla ihop jobbsökande med arbetsgivare och strävar efter att koppla ihop parterna utan mellanhänder. Indeed samarbetar med många innehållsleverantörer för att erbjuda våra jobbsökande innehåll av hög kvalitet, men vi prioriterar den version av ett jobb som kommer direkt från arbetsgivaren.

Jobb utan avgifter

Indeed värdesätter att kunna erbjuda de jobbsökande kostnadsfria jobberbjudanden. Avgifter eller krav på en viss kurs som jobbsökande måste betala för kan tyda på anställningsförhållanden präglade av underprissättning.

Rubriker och beskrivningar av hög kvalitet

Indeed värdesätter jobb vars rubriker och beskrivningar är detaljerade, korrekta och bra utformade. Ha inte med klickbete och ovidkommande detaljer i rubriker. Jobbeskrivningar ska i första hand ge information om tjänsten och inte fokusera på icke-relevant företagsinformation.

Innehåll som inte är stötande

För Indeed är det viktigt att användare får upplevelser av hög kvalitet på vår webbplats. Jobb, innehåll och meddelanden som är stötande och utsätter jobbsökande eller arbetsgivare för vulgärt eller olagligt innehåll bryter mot den här riktlinjen.

*Friskrivning*

Jobb som inte uppfyller Indeeds krav kan komma att granskas och ytterligare information kan krävas från företaget som rekryterar. Annonser som visar sig vara vilseledande eller äventyrar den arbetssökandes upplevelse, eller sådana som vi inte är övertygade om motsvarar ett "riktigt" jobb, kan tas bort helt från sökresultaten. Obs! Indeed får avvisa eller ta bort ett jobb och kan välja att inaktivera ett företags konto av någon, eller ingen, anledning. Vi kan inte ange alla orsaker till varför ett jobb eller ett företag eventuellt tas bort, och vi förbehåller oss rätten att ta bort jobb, organiska eller sponsrade, om vi anser att det ligger i vårt, eller våra användares, intresse.

 



Var denna artikel till hjälp?
Powered by Zendesk