Lägg upp ett jobb

Allmänna policyer för platsannonser

Indeeds policyer för platsannonser är utformade för att reglera innehåll som visas i resultat från Indeed över hela världen. Dessa styrande policyer är ett uttryck för Indeeds mål att ge våra användare den bästa jobbsökarupplevelsen.

Kommunikationspolicy

Meddelanden som skickas via Indeed ska rent allmänt följa samma regler som platsannonser eftersom de inte får användas för att kringgå riktlinjer för kvalitetskrav. Följ dessa riktlinjer när du kommunicerar med sökande:

Presentera ett specifikt och relevant jobb

Ingen sökande ska få en lista med lediga tjänster att välja bland. När du kontaktar sökande ska tjänsten presenteras tydligt och vara relevant för dem du kontaktar. Jobbet ska matcha den sökandes erfarenhet och yrkesinriktning.

Inkludera jobbinformation och identifieringsinformation

Meddelandet ska innehålla platsen för jobbet, titel, krav och ersättningsstruktur. Om meddelandet även innehåller en länk ska den hänvisa den sökande direkt till jobbinformationen. Var noga med att få med namnet på och platsen för ditt företag, samt ditt namn och din titel. Använd om möjligt företagets e-postadress.

Respektera den sökandes integritet

Begär inte mer information än vad som krävs för att kunna slutföra rekryteringen. Respektera den sökandes integritet i all kommunikation på Indeed och genom hela rekryteringsprocessen.

Ansökningspolicy

Transparens och tillgänglighet

Ansökningsprocessen måste vara transparent och lätt att navigera i. Ansökningar måste vara kopplade till en specifik utannonserad tjänst och inte till ett helt kompetensområde. Jobbeskrivningen måste tydligt ange vilken relation jobbannonsören har till den slutliga arbetsgivaren, särskilt när rekryteraren är en tredje part.

Sekretess

Personlig information om den sökande som samlats in under rekryteringsprocessen ska hanteras noggrant inom företaget och aldrig göras tillgänglig för tredje part.

Diskrimineringspolicy

Indeed anser att jobbsökare bara ska bedömas utifrån faktorer som är direkt kopplade till deras förmåga att utföra ett jobb. Jobbsökare ska inte uteslutas eller avfärdas på grund av egenskaper som inte påverkar deras prestationer på jobbet eller arbetsgivarens resultat. Indeed tar bort jobb som strider mot dessa principer.

Policy om laglighet

Indeed tillåter inte jobberbjudanden som bryter mot gällande lagar. Indeed tillåter inte heller jobb som kräver att den som anställs måste bryta mot gällande lagar.

Policy om missbrukande av plattform

Indeed tillåter inte utveckling av innehåll eller system som manipulerar rankningen av jobb på vår plattform eller kringgår systemen för sökkvalitet. Återkommande ompublicering av tjänster och publicering av tjänster på andra arbetsorter än de där jobbet erbjuds är exempel på beteenden som vi avråder från och som kan påverka innehållets synlighet på webbplatsen.

*Friskrivning*

Jobb som inte uppfyller Indeeds krav kan komma att granskas och ytterligare information kan krävas från företaget som rekryterar. Annonser som visar sig vara vilseledande eller äventyrar den arbetssökandes upplevelse, samt sådana som vi inte är övertygade om representerar ett "riktigt" jobb, kan tas bort helt från sökresultaten. Obs! Indeed får avvisa eller ta bort ett jobb och kan välja att inaktivera ett företags konto av någon, eller ingen, anledning. Vi kan inte ange alla orsaker till varför ett jobb eller ett företag eventuellt tas bort, och vi förbehåller oss rätten att ta bort jobb, organiska eller sponsrade, om vi anser att det ligger i vårt eller våra användares intresse.Var denna artikel till hjälp?
Powered by Zendesk