Lägg upp ett jobb

Tidsperioden för sponsrade jobb

Tidsperioden för en kampanj på Indeed är styrd av budget snarare än av tid. Det finns inga kontrakt eller tidsåtaganden för sponsrade jobb.

  • Ditt sponsrade jobb med en avancerad budget kommer att vara på Indeed tills jobbudgeten är förbrukad.
  • Ditt sponsrade jobb med en enkel budget kommer att återkomma - beloppet du angett per dag eller per månad förnyas i slutet av varje kalendermånad.
  • Om du har tillräckligt med kandidater, eller om du anställt någon, kan du pausa eller stänga ditt sponsrade jobb och du blir endast debiterad för det du spenderat fram till statusändringen.


Var denna artikel till hjälp?
Powered by Zendesk