Lägg upp ett jobb

Mitt jobb syns inte på Indeed

Det finns ett antal orsaker till varför ditt jobb kanske inte syns direkt i sökresultaten, inkluderat underlåtelse att följa våra riktlinjer för annonsering av jobb. Även om ditt jobb visas bland sökresultaten i början så kan det hända att det sedan slutas visas. Några orsaker till varför dina jobb inte visas kan vara:

  • Kreditkort - Jobbet ska sponsras men det finns inget kreditkort registrerat
  • Lösning - Logga in och lägg till ett kreditkort
  • Jobbstatus - Jobbet har antingen lagts på is eller stängts
  • Lösning - Logga in och ändra jobbstatusen till öppen
  • Kontroll pågår - Konton kan komma att när som helst kontrolleras av vårt Search Quality team
  • Lösning - Kontakta oss och be att få tala med en kontospecialist
  • Verifiera e-postadress - För att ett konto ska färdigställas måste e-postadressen verifieras
  • Lösning - Logga in och skicka en verifieringslänk till dig själv.


Var denna artikel till hjälp?
Powered by Zendesk