Lägg upp ett jobb

Vad är radartikeln ”Justering av faktura”?

Radartikeln Justering av faktura betecknar en rabatt som tillämpas på ditt konto för sponsrade jobb. Beloppet dras från fakturan som ska betalas den aktuella månaden.

Du kan få en faktura med saldot noll om beloppet i Justering av faktura stämmer med hela det utestående beloppet. I sådana fall krävs ingen åtgärd från din sida.

Återbetalningar och kreditnoteringar ingår inte i radartikeln Justering av faktura.Var denna artikel till hjälp?
Powered by Zendesk