ลงประกาศงาน

งบประมาณการโฆษณางาน

คุณจะมีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน Indeed ต่อเมื่อผู้หางานคลิกงานที่คุณโฆษณา และคุณจะสามารถเลือกรูปแบบในการโฆษณาบน Indeed ได้ดังนี้: แบบอัตโนมัติหรือแบบกำหนดเอง

หมวดหมู่

อัตโนมัติ

กำหนดเอง

การตั้งค่า

เลือกจำนวนเงินที่คุณต้องการจ่ายต่อวันหรือต่อเดือน

เลือกจำนวนเงินทั้งหมดที่คุณต้องการจ่าย

ระยะเวลา

รีเฟรชงบประมาณอัตโตมัติ (Recurring) - งบประมาณรายวันหรือรายเดือนที่คุณกำหนดไว้จะถูกรีเฟรชอีกครั้งโดยอัตโนมัติทุกๆสิ้นเดือนโดยใช้ค่าเดิมที่คุณตั้ง

หยุดเมื่องบประมาณหมดลง - งานของคุณจะถูกนำออกจากพื้นที่โฆษณาทันทีเมื่องบประมาณของคุณหมดลง คุณสามารถเพิ่มงบประมาณเข้าไปเพื่อให้งานของคุณปรากฏอีกครั้งได้

ค่าการจ่ายสูงสุดต่อคลิก(CPC)

Indeed จัดการค่าการจ่ายสูงสุดต่อคลิก (Maximum Cost Per Click) ตามงบประมาณรายวันหรือรายเดือนที่คุณตั้งไว้

คุณจัดการค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคลิก (Maximum Cost Per Click) ด้วยตัวคุณเอง

การใช้จ่ายจะหยุดลงเมื่อใด?

คุณสามารถหยุดงานที่คุณลงประกาศไว้ชั่วคราวหรือปิดรับสมัครงานนั้นๆได้ทุกเวลา นอกจากนั้นคุณยังสามารถตั้งวันสุดท้ายที่ต้องการโฆษณาได้ด้วย

เมื่องบประมาณหมดลง โฆษณาจะถูกหยุดลงทันทีนอกจากนั้นคุณยังสามารถหยุดงานที่คุณลงประกาศไว้ชั่วคราวหรือปิดรับสมัครงานนั้นๆได้ทุกเวลาและนอกจากนั้นคุณยังสามารถตั้งวันสุดท้ายที่ต้องการโฆษณาได้ด้วย

งบประมาณงาน

คุณสามารถใช้การตั้งค่างบประมาณเพื่อจัดการการใช้จ่ายในการโฆษณางานของคุณได้ งบประมาณแบบอัตโนมัติจะจัดการงบที่คุณตั้งไว้โดยการรีเฟรชอัตโนมัติที่เกิดขึ้นทุกๆสิ้นเดือน นั่นหมายถึง เมื่อถึงเดือนใหม่ งบประมาณก็จะกลับมามากเท่าเดิมนั่นเอง การใช้จ่ายจะเกิดขึ้นจนกว่าจะมีการเปลี่ยนสถานะของงานเป็นหยุดชั่วคราว, ปิดรับสมัครหรือถึงวันสุดท้ายที่ตั้งไว้แล้ว สำหรับงบประมาณแบบกำหนดเองนั้น งบประมาณจะถูกใช้เมื่อมีการคลิกงานนั้นๆและจะหยุดการใช้จ่ายเมื่องบประมาณนั้นหมดลงหรือมีการเปลี่ยนสถานะของงานเป็นหยุดชั่วคราวหรือปิดรับสมัคร

ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคลิก (Maximum Cost Per Click)

ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคลิก (Maximum Cost Per Click หรือ Max CPC) มีผลต่อการแสดงงานให้ผู้หางานเห็นบน Indeed โดยตรง ยิ่งงานที่มีค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคลิกมากเท่าใด งานนั้นๆก็จะถูกแสดงใกล้กับหน้าแรกของผลลัพธ์การค้นหามากเท่านั้น ค่าใช้จ่ายสูงสุดต่อคลิกควรจะถูกตั้งตามระดับของทักษะต่างๆที่คุณกำหนดภายในรายละเอียดของงานนั้นๆ ในงบประมาณแบบอัตโนมัติ, การตั้งค่างบประมาณต่อวันหรือต่อเดือนสูงจะทำให้ได้ค่าใช้จ่ายต่อคลิกสูงตามไปด้วย และสำหรับงบประมาณแบบกำหนดเองนั้นคุณจะสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายต่อคลิกได้เองบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
พัฒนาโดย Zendesk