ลงประกาศงาน

วิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดในการประกาศงาน

แนวทางนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้หางานเข้าใจถึงมาตรฐานคุณภาพของ Indeed Indeed ทำงานเพื่อส่งมอบประสบการณ์ที่ดีที่สุดให้แก่ผู้หางาน และทราบดีถึงความแตกต่างระหว่างแต่ละวงการและตลาด ความแตกต่างดังกล่าวสะท้อนอยู่ในการนำแนวทางมาปฏิบัติใช้เนื่องจากบ่อยครั้งความแตกต่างนั้นเป็นเรื่องเฉพาะวงการและตลาด การไม่ยึดตามแนวทางอาจมีผลกระทบต่อการมองเห็นงานในเว็บไซต์ได้

นโยบายงาน

งานและงานเท่านั้น

Indeed ไม่อาจอนุญาตให้มีประกาศที่ไม่เกี่ยวข้องกับงาน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดโอกาสในการศึกษาและฝึกอบรม โอกาสในการทำแฟรนไชส์ โอกาสทางธุรกิจเครือข่าย การชักชวนการจ้างงานผู้หางาน ประกาศงานที่หมดอายุ และงานที่ผู้ประกอบการไม่ได้ระบุตำแหน่ง

งานที่มีรายละเอียดและแม่นยำ

Indeed ไม่อาจอนุญาตให้มีงานที่ให้ข้อมูลไม่ครบ ทำให้เกิดการเข้าใจผิด เกี่ยวข้องกับงานทั่วไป และหลอกลวง

งานจากบุคคลที่ได้รับอนุญาต

ห้ามลอกเลียนแบบรายละเอียดของงานจากผู้อื่น Indeed ไม่อาจอนุญาตให้มีงานจากบุคคลที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ลงประกาศในนามของผู้ประกอบการ แต่ละงานที่ปรากฏบน Indeed จะต้องได้รับการนำเสนอโดยตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบการที่กำลังมองหาบุคลากรสำหรับตำแหน่งที่ยังว่างอยู่ บุคคลที่สามที่สรรหาบุคลากรในนามของผู้ประกอบการต้องยืนยันตัวตนอย่างชัดเจนเพื่อมิให้เกิดการให้ข้อมูลสถานะความสัมพันธ์ที่ผิดแก่ผู้หางาน

งานหลัก

Indeed ให้คุณค่ากับการประสานระหว่างผู้หางานกับผู้ประกอบการ และจะพยายามประสานทั้งสองฝ่ายด้วยวิธีโดยตรงที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ Indeed เป็นพันธมิตรกับผู้จัดทำเนื้อหาเพื่อมอบเนื้อหาที่มีคุณภาพให้กับผู้หางาน แต่เราจะให้ความสำคัญกับงานที่มาจากผู้ประกอบการโดยตรงก่อน 

งานที่ปราศจากค่าใช้จ่าย

Indeed ให้คุณค่าในการจัดให้ผู้หางานได้พบกับโอกาสในการทำงานที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ค่าธรรมเนียมหรือการฝึกอบรมที่เรียกเก็บค่าใช้จ่ายกับผู้หางานถือเป็นพฤติกรรมการจ้างงานที่เอารัดเอาเปรียบ

พาดหัวข้อและรายละเอียดที่มีคุณภาพ

Indeed ให้คุณค่ากับงานที่มีหัวเรื่องและคำอธิบายที่มีรายละเอียด ถูกต้อง และได้รับการจัดรูปแบบเป็นอย่างดี ลืมคลิกเบตหรือการล่อให้คลิก และรายละเอียดงานภายนอกที่ต่างจากหัวเรื่องได้เลย รายละเอียดของงานควรมีข้อมูลเกี่ยวกับตำแหน่งและไม่ควรเน้นที่ข้อมูลผู้ประกอบการซึ่งไม่เกี่ยวข้อง 

เนื้อหาที่ไม่สร้างความไม่พึงพอใจ

Indeed ให้คุณค่าในการมอบประสบการณ์เว็บไซต์คุณภาพสูงแก่ผู้ใช้งาน งาน เนื้อหา และข้อความ ที่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดและไม่พอใจรวมทั้งทำให้ผู้หางานหรือผู้ประกอบการได้รับสารที่เป็นคำหยาบคายและผิดกฎหมายนั้น ถือว่าละเมิดต่อแนวทางของเรา 

*ข้อจำกัดความรับผิด*

Indeed อาจเรียกตรวจสอบและขอข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ประกอบการที่สรรหาบุคลากร หากมีงานที่ไม่ตรงตามมาตรฐาน การลงประกาศที่พบว่ามีเนื้อหาที่สร้างความเข้าใจผิด มีผลกระทบต่อประสบการณ์ของผู้หางาน หรือประกาศที่ทางเราไม่สามารถเชื่อได้ว่าเป็นงาน "ที่มีอยู่จริงอาจจะถูกลบออกจากผลการหาทั้งหมด โปรดทราบว่า Indeed อาจปฏิเสธหรือลบงานใดๆ และอาจระงับการใช้งานบัญชีผู้ประกอบการโดยให้หรือไม่ให้เหตุผลก็ได้ ทางเราไม่สามารถแจ้งเหตุผลของการตัดสินใจลบงานหรือผู้ประกอบการออกได้ทั้งหมด และเรามีสิทธิ์ในการนำงาน งานแบบออร์แกนิค หรืองานที่ได้รับการสนับสนุนออกจากผลการค้นหาได้ทุกเมื่อ หากทางเราเห็นสมควรหรือเห็นว่าเป็นความต้องการของผู้ใช้งาน

 

 บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
สนับสนุนโดย Zendesk