ลงประกาศงาน

ไทม์ไลน์ของงานที่ได้รับการสนับสนุนของฉัน

การโฆษณาบน Indeed เป็นแบบอิงงบประมาณไม่ใช่อิงเวลา ไม่มีการผูกพันทางเวลาหรือสัญญาสำหรับงานที่ได้รับการโฆษณา

  • งานที่ได้รับการสนับสนุนด้วยงบประมาณขั้นสูงจะปรากฏบน Indeed จนใช้งบประมาณครบตามที่กำหนด
  • งานที่ได้รับการสนับสนุนด้วยงบประมาณแบบง่ายจะปรากฏซ้ำ งบประมาณรายเดือนหรือรายวันที่คุณกำหนดไว้จะต่ออายุโดยอัตโนมัติหลังจากสิ้นสุดช่วงเวลาที่กำหนดไว้
  • คุณสามารถใช้ฟีเจอร์วันที่สิ้นสุดเพื่อให้ Indeed ลบงานโดยอัตโนมัติตามวันที่ระบุได้
  • หากคุณมีผู้สมัครเพียงพอแล้ว หรือได้คนทำงานแล้ว คุณสามารถหยุดชั่วคราวหรือปิดการประกาศงานที่ได้รับการสนับสนุนได้ และคุณจะเสียค่าใช้จ่ายเฉพาะเท่าที่คุณใช้จ่ายไปถึงจุดนั้น


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
พัฒนาโดย Zendesk