ลงประกาศงาน

ไทม์ไลน์ของการโฆษณางาน

ระยะเวลาในการโฆษณางานบน Indeed นั้นขึ้นอยู่กับงบที่คุณตั้งมากกว่าจะขึ้นกับระยะเวลา เนื่องจากเราไม่มีสัญญาหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาสำหรับการโฆษณางาน

  • งานที่คุณโฆษณาด้วยงบประมาณแบบกำหนดเองจะอยู่บน Indeed จนกว่างบนั้นจะถูกใช้จนหมด
  • งานที่คุณโฆษณาด้วยงบประมาณแบบอัตโนมัติ จะถูกรีเฟรชอัตโตมัติหรือเรียกว่า Recur ทุกๆสิ้นเดือน ระบบจะเริ่มโฆษณาใหม่ด้วยงบที่คุณตั้งไว้ โดยขึ้นกับว่าคุณตั้งงบรายวันหรือรายเดือน
  • หากคุณได้รับใบสมัครงานที่มากเพียงพอหรือคุณได้จ้างงานแล้ว คุณสามารถหยุดงานนั้นไว้ชั่วคราวหรือปิดงานที่คุณโฆษณาได้ และคุณจะถูกเรียกชำระเงินแค่ในส่วนที่คุณได้ใช้ไปถึง ณ เวลานั้นเท่านั้น


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
พัฒนาโดย Zendesk