ลงประกาศงาน

รายงานประสิทธิภาพ (Performance Report)

ในการวัดว่างานที่คุณโฆษณาบน Indeed มีประสิทธิภาพอย่างไร คุณสามารถดูได้จากรายงานประสิทธิภาพหรือ Performance Report ของบัญชีของคุณ

วิธีการดูรายงานประสิทธิภาพ:

  1. เข้าไปที่ indeed.com/hire และเข้าสู่ระบบ
  2. คลิกที่ tab “งาน”
  3. คลิกที่ “รายงานเกี่ยวกับประสิทธิภาพ” ตอนท้ายของแท็บงาน
  4. เลือกตัวเลือกจากเมนูว่าคุณต้องการดูรายงานประสิทธิภาพของงานใดที่คุณโฆษณา
  5. คุณสามารถเปลี่ยนระยะเวลาได้จากทางด้านขวามือของหน้าจอเพื่อดูรายงานในช่วงเวลาที่ต้องการ

จำนวนคลิก (Clicks): จำนวนครั้งที่ผู้หางานคลิกที่งานที่คุณโฆษณาและเข้าไปถึงหน้ารายละเอียดของงาน  

Impressions: จำนวนครั้งที่งานที่คุณโฆษณาถูกแสดงบนหน้าผลลัพธ์การค้นหา

CTR (Click Through Rate): อัตราส่วน Impressions ต่อ จำนวนคลิก

ค่าใช้จ่ายต่อคลิก (Cost per Click​ or CPC): ราคาต่อคลิกที่คุณต้องจ่ายโดยเฉลี่ย

ค่าใช้จ่าย (Cost): ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณต้องจ่ายสำหรับการโฆษณางาน

จำนวนผู้สมัคร (Applies): จำนวนผู้หางานที่สมัครงานที่คุณโฆษณา

อัตราการสมัครงาน (Apply Rate): เปอร์เซ็นของผู้หางานที่สมัครงานหลังจากคลิกงานที่คุณโฆษณา

ค่าใช้จ่ายต่อการสมัคร (Cost per Apply): ค่าใช้จ่ายทั้งหมดหารด้วยจำนวนผู้สมัคร

บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
พัฒนาโดย Zendesk