ลงประกาศงาน

ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ลูกค้านานาชาติ)

สำนักงานใหญ่ของ Indeed ตั้งอยู่ที่กรุงดับลิน ประเทศไอร์แลนด์และอยู่ภายใต้กฎหมายไอร์แลนด์ ดังนั้นอาจจะมีการเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) เพิ่มเข้าไปจากจำนวนเงินที่คุณจะต้องชำระจากการซื้อผลิตภัณฑ์หรือการใช้บริการของ Indeed Ireland Operations Limited

  1. ผู้ประกอบการชาวไอร์แลนด์:

ผู้ประกอบการชาวไอแลนด์ทั้งหมดต้องจ่าย VAT ในไอร์แลนด์ คุณจะต้องจ่าย VAT ในอัตรามาตรฐานของไอร์แลนด์ตามที่กฎหมายไอร์แลนด์กำหนด

  1. ผู้ประกอบการจากสมาชิกสหภาพยุโรป (ไม่รวมไอร์แลนด์):

คุณจะถูกขอให้แจ้งหมายเลข VAT ของคุณ ถ้าคุณไม่มีหมายเลข VAT คุณจะถูกขอให้ยืนยันว่าคุณ ทำธุรกิจหรือไม่

  •   ถ้าคุณอยู่ใน EU (ไม่รวมไอร์แลนด์) และคุณลงประกาศโฆษณาโดยมีจุดประสงค์ทางธุรกิจเราจะไม่เพิ่ม VAT เข้าไปในค่าใข้จ่ายในการซื้อของคุณ แต่คุณอาจจะต้องรับผิดขอบประเมินข้อผูกพันของคุณในการเสีย VAT ในอัตราที่ใช้ในประเทศที่คุณทำธุรกิจอยู่ , Indeed ไม่สามารถให้คำแนะนำด้านภาษีได้ ดังนั้นโปรดติดต่อที่ปรึกษา/เจ้าหน้าที่ทางภาษีในท้องถิ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกระบวนการการประเมินตนเองนี้
  •   ถ้าคุณอยู่ใน EU (ไม่รวมไอร์แลนด์) และคุณลงประกาศโฆษณาโดยไม่มีจุดประสงค์ทางธุรกิจเราจะไม่เพิ่ม VAT เข้าไปในค่าใข้จ่ายในการซื้อของคุณอยู่
  1. ผู้ประกอบการจากภายนอก EU:

ผู้ประกอบการจากภายนอก EU ไม่ต้องเสีย VAT และข้อมูล VAT จะไม่ปรากฏในบัญชีของคุณ

วิธีเพิ่มหมายเลข VAT ของคุณ:

  •  ไปที่ employers.indeed.com และเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ
  •  เลือกข้อมูลการเรียกเก็บเงินจากเมนู Drop Down (ลูกศรข้างอีเมลด้านขวาบนของหน้าจอ)
  •  ป้อนหมายเลข VAT ในข้อมูลที่ถูกต้องและคลิก "ดำเนินการต่อ" เพื่ออัปเดตบัญชีของคุณ 

คำแนะนำ: ในหัวข้อ "สรุปการเรียกเก็บเงิน" โปรดสังเกตว่า "ค่าใช้จ่าย" ไม่รวม VAT และ "การชำระเงิน/เครดิต" รวม VATบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
พัฒนาโดย Zendesk