ลงประกาศงาน

ประสบการณ์ของผู้หางาน

พันธกิจของ Indeed คือช่วยให้ผู้คนได้งาน ทีมคุณภาพการค้นหามุ่งมั่นดำเนินการเพื่อเป้าหมายนี้ โดยตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับประสบการณ์หางานใน Indeed ที่มีความสอดคล้องและคุณภาพสูง การมุ่งเน้นที่ประสบการณ์หางานคือภาพสะท้อนถึงคุณค่าของ Indeed ด้วยการส่งมอบประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดให้แก่ผู้หางาน เราจึงมั่นใจได้ว่าผู้ประกอบการจะมีแหล่งผู้สมัครที่มีคุณสมบัติ

ประสบการณ์ผู้หางานออกแบบมาเพื่อช่วยผู้ประกอบการเข้าใจมาตรฐานด้านคุณภาพของ Indeed จากมุมมองของผู้หางาน และช่วยให้ผู้หางานเข้าใจสิทธิ์ของตนขณะใช้ Indeed ได้ดียิ่งขึ้น เป้าหมายของ Indeed คือการมอบประสบการณ์ค้นหางานที่ดีที่สุดแก่ผู้ใช้ของเรา การไม่ยึดถือวัตถุประสงค์เหล่านี้อาจส่งผลต่อความสามารถของผู้ประกอบการในการใช้ Indeed และผลิตภัณฑ์ของบริษัท

เมื่อฉันใช้...

  1. ฉันเห็นงาน และมีแต่งานเท่านั้น ฉันเห็นโอกาสในการทำงานที่มีคุณภาพดี ฉันไม่เห็นโฆษณาทั่วไป สแปม และโฆษณาการเริ่มต้นโอกาสทางธุรกิจของคุณเองในผลลัพธ์การค้นหา
  2. ฉันเห็นงานซึ่งมีตำแหน่งว่างจริงๆ เปิดให้โอกาสพิเศษ งานเหล่านี้เป็นงานในปัจจุบันและเปิดรับให้ฉันสมัครพร้อมนำเสนองานที่สม่ำเสมอ ไม่ใช่งานชั่วคราวหรือโฆษณาว่าจ้างทั่วไปที่ไม่ชัดเจน
  3. งานที่ฉันเห็นมีข้อมูลถูกต้องครบถ้วน เช่น สถานที่ ชื่อบริษัท ตำแหน่ง และรายละเอียดของงานที่เพียงพอ และไม่ใช้ข้อมูลปลอมหรือข้อมูลไม่ชัดเจนที่ทำให้ฉันเข้าใจผิด
  4. ฉันเห็นงานที่เป็นปัจจุบันที่สุดซึ่งเชื่อมต่อฉันเข้ากับผู้ประกอบการโดยตรงมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ ในขณะที่เจ้าของกิจการหรือตัวแทนที่ได้รับมอบหมายจากผู้ประกอบการเป็นผู้ลงประกาศงาน ฉันไม่เห็นงานเดียวกันลงประกาศงานหลายๆ แบบโดยผู้ลงโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เกี่ยวข้องกันโดยตรง
  5. ฉันเข้าใจว่า Indeed เป็นบริการฟรี และฉันสามารถสมัครงานได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าใดๆ เพื่อเข้าสัมภาษณ์ ได้รับว่าจ้าง หรือทำงานของฉัน
  6. ฉันเห็นงานซึ่งเสนอค่าตอบแทนที่เป็นธรรม สำหรับงานใดๆ ก็ตามหรืองานทั้งหมดที่ฉันจะทำ
  7. ฉันพบงานที่มีผู้ประกอบการที่จะประเมินและตัดสินฉันอย่างเป็นธรรม การประเมินไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะซึ่งไม่ส่งผลกระทบต่องานของฉันหรือไม่เกี่ยวข้องกับงาน แต่ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติ ประสบการณ์ และอุปนิสัย
  8. ฉันรู้สึกปลอดภัยและไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับโฆษณาหลอกลวงหรืองานที่กำหนดให้ฉันต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย
  9. ฉันเห็นงานซึ่งถูกต้องและสอดคล้องกับการค้นหาของฉัน อยู่ในสาขา/อุตสาหกรรมที่ฉันค้นหา และอยู่ในตำแหน่งการค้นหาของฉัน
  10. ฉันมีสิทธิ์รายงานงานที่ฉันเชื่อว่าส่งผลกระทบทางลบต่อประสบการณ์หางานของฉันหรือผู้หางานรายอื่นได้


บทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
สนับสนุนโดย Zendesk