ลงประกาศงาน

การใช้การวิเคราะห์ Indeed เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ

ขั้นตอนแรกเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพใน Indeed คือการทำความเข้าใจเมตริกในการวิเคราะห์ Indeed จากจุดดังกล่าว คุณสามารถใช้ข้อมูลที่มีอยู่เพื่อดำเนินการเปลี่ยนแปลงที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์การสรรหาบุคลากร

เมตริก

คำนิยาม

ปรับปรุงเมตริกนี้

อิมเพรสชั่น

จำนวนครั้งที่ระบบแสดงโฆษณาของคุณ

ใช้คำหลักที่เกี่ยวข้องและกำหนดงบประมาณที่เหมาะสม

จำนวนคลิก

จำนวนครั้งที่มีผู้คลิกโฆษณาของคุณ

เขียนข้อความโฆษณาที่น่าสนใจ

ค่าใช้จ่ายต่อคลิก (CPC)

จำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายต่อคลิก

กำหนดงบประมาณของคุณตามการแข่งขันในตลาด

การสมัครงาน

จำนวนการสมัครงานที่มีผู้ยื่นสมัครสำหรับงานของคุณ

เขียนใบสมัครงานของคุณให้สั้นและกระชับ หรือปรับปรุงกระบวนการให้มีประสิทธิภาพขึ้นโดยใช้ Indeed Apply

ค่าใช้จ่ายต่อการสมัคร (CPA)

จำนวนเงินที่คุณใช้จ่ายต่อการสมัคร

เพิ่มประสิทธิภาพให้กับงบประมาณของคุณเพื่อบรรลุเป้าหมายการสรรหาบุคลากรบทความนี้มีประโยชน์หรือไม่
สนับสนุนโดย Zendesk