Đăng việc làm

Ngân sách việc làm quảng cáo

Với Indeed, bạn chỉ trả khi ứng viên click vào việc làm của bạn. Khi bạn quảng cáo một việc làm trên Indeed, bạn có thể chọn một trong hai lựa chọn ngân sách: Đơn giản và Nâng cao.

Danh mục

Đơn giản

Nâng cao

Cài đặt

Chọn số tiền bạn muốn chi tiêu mỗi ngày hoặc mỗi tháng

Chọn tổng số tiền bạn muốn chi tiêu

Khung thời gian

Lập định kỳ - ngân sách hàng ngày hoặc hàng tháng mà bạn đã đặt sẽ tự động gia hạn vào cuối tháng theo lịch

Trọn đời - một khi ngân sách việc làm của bạn đã hết, việc làm đăng tuyển sẽ bị xóa, bạn có thể tăng ngân sách để kích hoạt lại

Chi phí tối đa mỗi click (CPC)

Indeed quản lý Chi phí tối đa mỗi click dựa trên ngân sách hàng ngày hoặc hàng tháng của bạn là bao nhiêu

Bạn tự quản lý Chi phí tối đa mỗi click

Khi nào thì ngừng chi tiêu?

Bạn có thể tạm dừng hoặc đóng việc làm bất cứ lúc nào, cũng như đặt ngày kết thúc

Việc làm sẽ tự động dừng chi tiêu khi ngân sách được sử dụng hết, bạn cũng có thể tạm dừng hoặc đóng việc làm bất kỳ lúc nào, hoặc đặt ngày kết thúc

 

Ngân sách việc làm

Ngân sách việc làm của mình là công cụ cho phép bạn kiểm soát những gì bạn đã chi tiêu cho việc quảng cáo công việc của mình. Ngân sách Đơn giản sẽ quản lý quỹ của bạn theo định kỳ cho đến khi công việc bị tạm dừng, đóng, hoặc đến ngày kết thúc đã chọn. Ngân sách Nâng cao sẽ được chi tiêu khi nhấp chuột từ người tìm việc xảy ra và sẽ bị dừng lại khi ngân sách đã hết, bị tạm dừng hoặc đóng.

Chi phí tối đa mỗi click

Chi phí Tối đa mỗi Click (CPC) ảnh hưởng đến khả năng hiển thị Việc làm quảng cáo của bạn trên Indeed. CPC Tối đa của bạn càng cao, công việc của bạn càng được đặt gần hơn với trang 1. CPC Tối đa phải được đặt dựa trên các yêu cầu về kỹ năng cho công việc mà bạn đang cố gắng tìm ứng viên. Với Ngân sách Đơn giản, ngân sách hàng ngày hoặc hàng tháng cao hơn sẽ cho phép giá đặt CPC cao hơn trong các kết quả tìm kiếm. Vói Ngân sách Nâng cao, bạn có thể tự đặt CPC theo mong muốn của mình.Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk