Đăng việc làm

Cách Đăng Bảo mật

Đôi khi các công ty cần đăng một vị trí trống và muốn giữ kín tên công ty.  Điều này xảy ra có thể do nhiều lý do khác nhau, và Indeed muốn đáp ứng nhu cầu này.  Dưới đây là những yêu cầu để đăng bảo mật.

Yêu cầu Đăng Bảo mật

  • Tên công ty phải được nhập dưới dạng “Bảo mật - [Tên Ngành]”
  • Việc làm phải được tài trợ - tất cả tin đăng bảo mật trên Indeed chỉ đủ điều kiện cho lượng truy cập Được Tài trợ, điều này có nghĩa là mỗi việc làm bảo mật cần một ngân sách việc làm
  • Sau khi bạn đã tạo việc làm, hãy tạm ngưng lại, và liên hệ Indeed qua Chuyên viên Hỗ trợ Khách hàng của bạn hoặc bằng cách liên hệ với chúng tôi.
  • Chúng tôi sẽ cần chắc chắn việc làm bảo mật không liên kết đến Trang Công ty có thương hiệu của bạn trong kết quả tìm kiếm của chúng tôi.  Sau khi chúng tôi kiểm tra xong, việc làm sẽ có thể được mở và xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.


Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk