Đăng việc làm

Cách Thay đổi Ngân sách Công việc

Để tăng ngân sách Đơn giản cho công việc của bạn:

 1. Truy cập indeed.com/hire và đăng nhập
 2. Lựa chọn "Công việc" ở đầu trang
 3. Nhấn vào liên kết "chỉnh sửa công việc" bên dưới chức vụ công việc
 4. Tăng ngân sách công việc mỗi ngày hoặc mỗi tháng. Ngân sách càng cao thì đăng công việc sẽ càng cạnh tranh
 5. Nhấn vào "Lưu Công việc" để hoàn tất quá trình

Để tăng Ngân sách Công việc và CPC Tối đa đối với ngân sách Nâng cao:

 1. Truy cập indeed.com/hire và đăng nhập
 2. Lựa chọn "Công việc" ở đầu trang
 3. Nhấn vào liên kết "chỉnh sửa công việc" bên dưới chức vụ công việc
 4. Tăng Ngân sách Công việc và CPC Tối đa ở cuối trang
  • Ngân sách Công việc là tích lũy.  Nếu bạn đã dùng $100, và muốn dùng thêm $100, Ngân sách Công việc của bạn cần phải có $200.
 5. Nhấn vào "Lưu Công việc" để hoàn tất quá trình

Ví dụ: Nếu CPC Tối đa là $1, ngân sách công việc là $150, ít nhất 150 người có thể nhấn vào Công việc được Tài trợ của bạn trước khi hết ngân sách công việc.

Ví dụ bên trên sử dụng đồng Đô-la, Indeed còn hỗ trợ các đồng tiền sau đây: AUD, BRL, CAD, CHF, EUR, GBP, INR, JPY, SGD, và USD (tính khả dụng tùy thuộc vào quốc gia thanh toán của bạn).

Để chuyển từ Đơn giản thành Nâng cao:

(Bạn sẽ cần phải đăng một công việc mới để làm điều này.)

Bước 1 - Sao chép mô tả công việc và đóng công việc

 1. Truy cập indeed.com/hire và đăng nhập
 2. Lựa chọn "Công việc" ở đầu trang
 3. Nhấn vào liên kết "chỉnh sửa công việc" bên dưới chức vụ công việc
 4. Lựa chọn và sao chép toàn bộ mô tả công việc
 5. Chuyển Trạng thái sang đã đóng
 6. Nhấn vào "Lưu Công việc" để hoàn tất quá trình

Bước 2 - Tạo công việc mới

 1. Chọn nút màu xanh "Đăng Công việc" ở góc trên bên phải
 2. Làm theo các bước để đăng công việc
 3. Khi bạn đến phần mô tả công việc, chỉ cần dán vào mô tả công việc đã được sao chép
 4. Đối với ngân sách, nhớ chọn Đơn giản

Để chuyển từ Nâng cao thành Đơn giản:

(Tốt nhất là tạo một quảng cáo mới, nhưng bạn có thể thay đổi ngân sách)

 1. Truy cập indeed.com/hire và đăng nhập
 2. Lựa chọn "Công việc" ở đầu trang
 3. Nhấn vào liên kết "chỉnh sửa công việc" bên dưới chức vụ công việc
 4. Bên dưới Ngân sách Công việc và bên cạnh Loại: Nâng cao, chọn "Thay đổi"
 5. Chọn "Đơn giản" từ trình đơn kéo xuống
 6. Thiết lập ngân sách hàng ngày hoặc hàng tháng
 7. Nhấn vào "Lưu Công việc" để hoàn tất quá trình

Xin lưu ý, khách hàng có quốc gia thanh toán là Brazil sẽ được thanh toán riêng bằng đồng Reais của Brazil, và khách hàng có quốc gia thanh toán là Ấn Độ sẽ được thanh toán riêng bằng đồng Rupee của Ấn Độ.Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk