Đăng việc làm

Thay đổi Trạng thái việc làm

Bạn có thể thay đổi trạng thái của bài đăng Việc làm quảng cáo bất cứ lúc nào trên Indeed. Nếu bạn đã có đủ ứng viên hoặc tuyển được người, thì bạn có thể tạm dừng hoặc đóng việc làm. Bạn cũng có thể mở lại việc làm bất cứ lúc nào. Thay đổi của bạn sẽ được phản ánh gần như ngay lập tức.

Để thay đổi trạng thái của Việc làm quảng cáo:

  1. Truy cập employers.indeed.com và đăng nhập.
  2. 2. Nhấp vào "Việc làm" ở đầu trang.
  3. 3. Nhấp vào "Trạng thái" của việc làm ở bên phải của trang.
  4. 4. Chọn trạng thái (mở, dừng, đóng) bạn muốn cập nhật cho việc làm từ menu thả xuống.

Mở - Bạn muốn việc làm xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và bắt đầu chi tiêu ngân quỹ

Dừng - Bạn muốn xóa việc làm khỏi kết quả tìm kiếm nhưng vẫn hiển thị trên trang tổng quan việc làm

Đóng - Bạn muốn xóa việc làm khỏi kết quả tìm kiếm và xóa khỏi trang tổng quan việc làm và lưu trữ để tham khảo trong tương lai

Mẹo: Nếu việc làm của bạn bị đóng và bạn muốn mở lại, trước tiên, bạn cần nhấp vào liên kết "hiển thị việc làm đã đóng" ở góc trên bên phải của trang.Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk