Đăng việc làm

Làm sao để thay đổi trạng thái việc làm?

Để thay đổi trạng thái của việc làm:

  1. Truy cập indeed.com/hire và đăng nhập
  2. Nhấp vào "Việc làm" ở đầu trang.
  3. Nhấp vào "Trạng thái" của việc làm ở bên phải của trang.
  4. Lựa chọn trạng thái mong muốn (mở, tạm dừng, đóng) từ menu thả xuống.

Trạng thái việc làm là công cụ quan trọng để sắp xếp công tác tuyển dụng và quản lý chi phí tuyển dụng của bạn (nếu việc làm của bạn là Việc làm trả phí). Bạn có thể thay đổi trạng thái của Việc làm trả phí bất cứ lúc nào trên Indeed từ thẻ "việc làm" của bảng điều khiển nhà tuyển dụng bằng cách nhấp vào "trạng thái" và lựa chọn tùy chọn mới từ menu thả xuống.

Các trạng thái này có ý nghĩa gì:

Mở - Việc làm của bạn xuất hiện trong kết quả tìm kiếm và - nếu việc làm của bạn là Việc làm trả phí – trả phí từ ngân sách để được hiển thị nhiều hơn, từ đó bạn có thể thu hút nhiều hồ sơ ứng tuyển hơn.

Tạm dừng - Việc làm của bạn bị xóa khỏi kết quả tìm kiếm cho đến khi bạn hủy bỏ tạm dừng hoặc đóng việc làm, nhưng sẽ vẫn xuất hiện trong bảng điều khiển "Việc làm" của bạn. Nếu bạn nhận được rất nhiều hồ sơ, tạm dừng việc làm cũng giống như việc nhấn phanh để bạn đánh giá các ứng viên mà bạn đã có.

Đóng - Việc làm của bạn bị xóa khỏi kết quả tìm kiếm và bảng điều khiển "Việc làm" và được lưu trữ để tham khảo về sau. Đóng việc làm nếu bạn đã tuyển dụng hoặc không còn cần ứng viên nữa.Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk