Đăng việc làm

Thay đổi trạng thái việc làm

Nếu bạn đã có đủ ứng viên - hoặc đã thực hiện tuyển dụng - bạn có thể thay đổi trạng thái của việc làm trên Indeed.

Để thay đổi trạng thái việc làm:

  1. Truy cập indeed.com/hire và đăng nhập
  2. Click vào đường dẫn “sửa việc làm" phía dưới việc làm bạn muốn thay đổi
  3. Thay đổi Trạng thái tại ô phía cuối trang sang Mở, Đã dừng, hoặc Đã đóng
  4. Click “Lưu việc làm" để kết thúc

Bạn có thể thay đổi trạng thái của việc làm vào bất cứ lúc nào, và sự thay đổi sẽ được thể hiện trên Indeed gần như ngay lập tức.Bài viết này có hữu ích không?
Được bảo trợ bởi Zendesk